Likestilt

Med fare for å høres veldig pessimistisk ut, har jeg ingen tro på at noe samfunn noen gang vil bli helt og fullstendig likestilt. Det vil alltid være noen forskjeller. Men det vi kan gjøre er å minske disse forskjellene i størst mulig grad. For eksempel trenger ikke Erling Lae og Fabian Stang 62 000 kroner i lønnsøkning – hver. Inntektsforskjellen mellom menn og kvinner er et eksempel som ofte brukes på likestilling mellom kjønn. Problemet er, slik jeg ser det, ikke lønnen i seg selv, men at det stort sett er menn som besitter de høytlønnede stillingene. Hvite menn. Som oftest middelaldrende også.

Men er da kvotering veien å gå? Tja, vil jeg nok si. For meg er det viktigste at ved en ansettelse er kompetansen det avgjørende. Men, det er ikke alltid like lett å slippe til, så en får vist hva en er kompetent til. Derfor synes jeg at forslaget om at jobbsøknaden ikke skal innholde søkers navn er utmerket. Noe en for så vidt bør starte med til offentlige stillinger umiddelbart, hvis en seriøst mener at diskriminering på bakgrunn av navn og etnisitet er noe en vil til livs.
Ved en slik praksis vil den som leser jobbsøknaden heller ikke kunne se hvilket kjønn søkeren har, noe som forhåpentligvis vil hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn i like stor grad som etnisitet.

De hvite norske feministene blir anklaget for å ha sviktet sine ikke-hvite medsøstere i likestillingskampen. For eksempel i kampen mot tvangsekteskap. Det snakkes veldig mye om det, især hvis det er en nyhetssak om at en jente har blitt tvangsgiftet. Stort sett er det jentene som får spalteplass, men det finnes også gutter som blir presset inn i ekteskap. Det konstanterer jeg uten å syte, bare for å ha dét på det rene. For å bekjempe tvangsekteskap er det foreslått en lov som i praksis betyr 21 års aldergrense for å søke familiegjenforening for de med statstilhørighet utenfor EØS. For meg er ikke det likestilling. Dessuten kan en jente eller gutt tvangsgiftes i Norge også. Tvangsekteskap er ikke noe som bare skjer i utlandet.

Likestilling handler ikke bare om kjønn eller etnisitet. Det handler om å være likeverdig. Ingen over, ingen under, alle ved siden. Jeg vil ha likestilling for mennesker!