Ansikt i fokus: Soldat Nima i den hurtige reaksjonsstyrken (QRF)

På vakt i Afghanistan, utstyrt med pistoler og skuddsikre vester: Blant disse soldatene er Nima i den hurtige reaksjonsstyrken (QRF). Men språket er hans viktigste våpen.

Afghanistan er et land i en fredsbyggingsprosess, noe som krever mye av de utenlandske soldatene. Fjernsynsserien Migrapolis sitt program ”Norge i Afghanistan” ga forleden et innblikk i de norske styrkene sin hverdag og hvordan de bidrar i fredsprosessen.

Soldat og tolk
Det er stadig noe som skjer i Afghanistan. Derfor står den norske hurtige reaksjonsstyrken i Mazar-e Sharif klar til å rykke ut på 60 minutters varsel. Oppgavene deres er blant annet å drive patrulje i gatene. Nima, som inngår i styrken, mener de gjør en viktig jobb. Han fungerer ikke bare som soldat – han er også en slags tolk for kollegaene sine.
– Det er en fordel å få kontakt med sivilbefolkningen, for de kan informere om farer langs veien, sier Nima, som er av iransk opphav. Han snakker derfor samme språk som afghanerne.
– Men hva sier lokalbefolkningen når dere kommer rullende inn i boligområdene?
– Jeg forklarer hvorfor vi er her, og de har full forståelse for det og for jobben vi gjør.De fleste er ganske takknemmelige for at vi er her, sier han.
I fjernsynsdokumentaren ”Norge i Afghanistan” følges Nima og den hurtige reaksjonsstyrken på patrulje i Mazar-e Sharif. Men det er ikke bare med direkte militært nærvær Forsvaret støtter fredsbyggingen.

Sykehus for alle
Forsvarets sanitet har også gitt et bidrag til landet. I Mazar-e Sharif hadde nordmennene et feltsykehus som kunne behandle både militært personell og sivilister. Etter et opphold på sju måneder returnerte personellet til Norge.
Sykehuset har behandlet omtrent 11 800 polikliniske pasienter og utført 175 store kirurgiske operasjoner. Også sanitetspersonellet har fått en bedre forståelse for afghansk kultur. De fleste pasientene har nemlig vært lokale afghanere.
– Vi har truffet utrolig mange enkeltskjebner og blitt kjent med afghansk kultur, sier sjefen for det nå nedlagte norske feltsykehuset, oberstløytnant Morten Andressen.

Tidligere trykket på Forsvarsnett.