Respekt for minoriteter!

Ingen i et demokratisk samfunn skal være redd for å ytre seg. Angrepet på Kadra har forståelig nok skapt sterke reaksjoner. Det setter samtidig søkelyset på kvinnesynet i Islam. Selvsagt kan kvinnesynet i Islam og andre religioner diskuteres, og det bør være takhøyde for det.
Athar Ali

Vi synes det er beklagelig at slike diskusjoner ofte kommer etter tragiske hendelser og ikke på et selvstendig grunnlag. Kan det for eksempel tenkes at angrepet på Kadra ikke har noe med Islam å gjøre? Kan det tenkes at det ikke har noe med muslimer eller somaliere å gjøre ? Kan det forståes slik at det handler om enkeltpersoner og deres holdninger og at det nødvendigvis ikke dreier om et dårlig kvinnesyn blant muslimer generelt i Norge ?

Det bør også reises et spørsmål om denne type debatt hvor islam i utgangspunktet betraktes som kvinnefindeltig og muslimske menn som potensielle overgripere fører til noe som helst ? Vil denne type debatt bidra til nytolkning av kvinnesynet i Islam? Til sammenlikning blir ikke alle kristne i Norge stilt til ansvar på grunn av enkeltes kvinnediskriminerende holdninger.

Det finnes generelt liten kunnskap om Islam i Norge. Tvert imot er det mange fordommer og  til med en god del islamfobi. Angrepet på Kadra og tilsvarende hendelser blir av noen brukt som en dokumentasjon eller bekreftelse på hvor truende islam er for det norske samfunn. Vi er redde for at en slik form for debatt om Islam vil sette muslimer i en forsvarsposisjon og muligheter for å få en dialog blir dermed minimalt. Det kan også forsterke fordommer mot Islam og muslimer i Norge.  Skal vi ha en dialog om følsomme temaer som for eksempel religion, bør etniske minoriteter frigjøres fra et gruppestempel. Etniske minoriteter lever ofte under ulike former for press fra storsamfunnet. Det er med på å øke følelsen av avmakt hos denne gruppen. Deres ofte undertrykte posisjon i samfunnet bør få større oppmerksomhet.

En dialog forutsetter gjensidig respekt og evne til å lytte. En eventuelt nytolkning av kvinnesyn i islam eller endringer i holdninger generelt vil ikke skje på bakgrunn av press eller tvang. Det kan bare skje gjennom å lytte og forstå andres perspektiver med åpenhet og interesse.

Vi leser i avisene at politiet nærmest har erklært unntakstilstand i forbindelse med Kadra- saken. Det er dessverre mange i Norge som blir angrepet på grunn av kjønn, etnisitet, bakgrunn eller ståsted. Også i slike saker bør politiet vise handlekraft.