Vakkert men farlig. Srinagar er den største byen i den indiskadministrerte delen av Kashmir. Byen har vært åsted for mye av konfliktens uroligheter, og har i den seneste tiden vært avklippet fra omverdenen etter at indiske myndigheter sperret internett og telefonforbindelser. (Foto: ScanStock)
Situasjonen i Kashmir er prekær, og en eventuell storkonflikt i området vil merkes i hele verden – Norge inkludert.
Athar Ali

Bakgrunn

Kashmir er et område i den nordlige delen av det indiske subkontinentet. Området er bestående av Jammu, Kashmir og Ladakh, og har vært et sentralt konfliktområde i mange år. Regionen er delt mellom tre land; Pakistan kontrollerer den nordvestlige delen (Gilgit-Baltistan og Azad Kashmir), India kontrollerer den sentrale og sørlige delen (Jammu og Kashmir), og Kina kontrollerer den nordøstlige delen (Aksai Chin).

India ble en selvstendig stat i 1947. Landet ble samtidig delt i 2 stater. De muslimske provinsene fikk en egen stat, Pakistan. Dette skjedde etter krav fra muslimene som var en stor minoritet i India.

Som en del av delingsprosessen hadde begge landene blitt enige om at herskerne av fyrstestatene skulle gis retten til å velge mellom enten India eller Pakistan. I 1947 utgjorde 77 % av Kashmirs befolkning muslimer og området delte en grense med Pakistan.

Den hinduistiske maharajaen bestemte at Kashmir skulle slutte seg til India  Han ba om militær assistanse fra India som grep inn. Pakistan støttet opprørene. Det ble dermed åpen krig mellom India og Pakistan i 1948.

Krigen endte med at Kashmir ble delt. Den nordligste del av Kashmir, som ble kalt Azad Kashmir (‘Fritt Kashmir’) kom under pakistansk kontroll. India tok saken til FN som ba både Pakistan og India om å forlate området militært. FN bestemte at det skal holdes en folkeavstemning slik at det kunne tas hensyn til folkets ønsker. Denne folkeavstemningen har ikke blitt holdt til dags dato.

Det har vært krig mellom India og Pakistan om Kashmir i 1948, 1965, og 1971 samt en mindre krig, kalt Kargilkrigen i 1999. India har i dag kontroll over 60% av Kashmir, mens Pakistan kontroller 30% og Kina 10%.

Farlig utvikling

På indisk side har regionen hatt utstrakt selvstyre og det har for eksempel ikke vært lov for mennesker fra andre deler av India å kjøpe eiendom der. Det er dette Indias statsminister Narendra Modi endret 5. august i år. Han fjernet Kashmirs spesielle status i indisk grunnlov og innlemmet staten i India i strid med folkeretten. Det har siden august vært unntakstilstand i den indiskkontrollerte delen av Kashmir og økt spenning mellom India og Pakistan. Det er nå en reel fare for krig mellom de to landene.

Konflikten i Kashmir handler både om retten til selvbestemmelse og menneskerettigheter. FN-resolusjoner fra 1948 gir befolkingen i Kashmir rett å bestemme over sin egen framtid. De skal ha lov til bestemme om de vil tilhøre India, Pakistan eller om de ønsker en egen stat. Det er snakk om rundt 8 millioner menneskers demokratiske rettigheter. Det handler også om menneskerettigheter. Det foregår omfattende brudd på menneskerettigheter, drap, fengsling, voldtekt og innestenging av et helt folk i den indiskkontrollerte delen av Kashmir.

En krig angår alle

Det handler også om fare for en stor krig mellom India og Pakistan som kan sette hele verdens fred i fare. Både India og Pakistan har atomvåpen. India og Pakistan er to av verdens mest folkerike og tetteste bebodde land. En storkrig dem imellom vil få forferdelige konsekvenser, selv med bruk av vanlige våpen. Skulle et av landene føle seg så presset at de tar atomvåpen i bruk, vil det være en katastrofe verden aldri har opplevd maken til.

Mennesker i Norge med indisk og pakistansk bakgrunn vil rammes av denne konflikten, enten de vil eller ikke

Vår regjering har ansvar når norske minoriteter rammes

Norge som såkalt fredsnasjon og et land som har lang erfaring med å drive fredspreossser kan bidra og få partene til forhandlingsbordet. Undertegnede tok opp spørsmålet om Kashmir i Stortinget for 25 år siden. Norge var villig til å mekle dersom begge land ba om det. Der stopper saken da India ikke ønsker innblanding fra noen land og erklærer Kashmir som et indre anliggende. Det bor ca. 50.000 mennesker i Norge med indisk og pakistansk bakgrunn. De blir rammet av denne konflikten, direkte eller indirekte, enten de vil eller ikke. Især når krigen er mellom deres opprinnelsesland. Det kan også føre til økte motsetninger og konflikter mellom ulike etniske grupper i Norge. Den norske regjering har et ansvar for å gjøre noe med det som angår en stor minoritet i Norge.

FN, stormaktene og vesten, herunder Norge, har et ansvar for at FNs resolusjoner angående Kashmir blir etterlevet og at det er fred mellom to atommakter før det blir for sent.