Fatima Jibrell

Fatima Jibrell er en somalisk miljø- og klimaaktivist og leder av Horn of Africa Relief and Development Organization. Hun arbeider for å oppmuntre befolkningen i Somalia og andre deler av verden til å ta vare på miljøet for kommende generasjoner.
Denise Lian
Latest posts by Denise Lian (see all)

Somalia er et av de fattige landene i verden som i økende grad blir rammet av en miljøkrise. Presidenten av Somalias autonome Puntland Gen M. Hirsi understreker at de har et stort behov for hjelp for å takle konsekvensene av den økende miljøkrisen. Hovedårsaken til krisen er den utstrakte bruken av trekull i matlagingen, da avskoging er et økende problem som ødelegger miljøet. I et brev markerer han sin fulle støtte til Jibrells arbeid.

Somalia er et ressursfattig og tørrlendt land, hvorav kun to prosent er dyrkbart. Dagens forbruk av trekull er derfor altfor høyt og kan ikke opprettholdes over lengre tid. Jibrell står i frontlinjen for å møte den kommende krisen og har kjempet for å forhindre ubegrenset eksport av trekull til andre land. Hennes målbevissthet har båret frukt og bidratt til å redusere Somalias videre eksport av trekull med så mye som 80 prosent. Jibrell sier at bruken av trekull til daglig, spesielt til matlaging, ødelegger miljøet og har kommet med en original måte å bekjempe problemet på.

Sammen med Jim Lindsay startet Jibrell Sun Fire Cooking, som er en miljøvennlig måte å lage mat på. Ideen er enkel. I stedet for å kutte ned trær og bruke disse til brensel kan man ta i bruk solpaneler i den daglige matlagingen. Denne miljøvennlige bruken av energi er et viktig bidrag i kampen mot miljøødeleggelsene, og kan bidra til at våre barn og barnebarn kommer til å ha en framtid. Jibrell fremhever at naturen må beskyttes for framtidige generasjoner. Hvis dagens forbruk fortsetter vil det snart ikke være flere trær igjen å beskytte.

I følge deres nettside fant Jibrell og hennes kolleger ut at den opprinnelige vestligdesignete solkokeren var for treg. Derfor ble den heller ikke særlig populær blant somaliere. Designeren til modellen de nå fører fant Jibrell i Tibet. Denne modellen skal klare å koke en mengde med vann på en brøkdel av tiden til den vestlige modellen, i følge nettsiden deres sunfirecooking.com.

Jibrell sier: “Cutting trees for charcoal can destroy in a few minutes a tree that took over 50 years to grow. No matter how fast trees might be planted for reforestation, they cannot catch up with the destruction of charcoal production.”

I desember 2005 distribuerte Sun Fire Cooking 950 soldrevne paneler til fem landsbyer langs Somalias kystlinje. Jibrell har som mål å nå langt flere landsbyer og mennesker.

Jibrell er også koordinator for the Resource Management Somali Network, som inkluderer diverse miljøorganisasjoner på Afrikas Horn. Hun er vinner av den prestisjefulle Goldman Environmental Price.