Minoritetene representerer majoriteten

Hvem bestemmer om innvandrere er ”integrert”? Hvorfor er du og jeg i forsvarsposisjon? Mot beskyldninger om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, en ”laverestående” religion og en voldelig bakgrunn. Det sies at hvis man alltid skal spille i forsvar, skårer man aldri mål.
Yousef Abu Afifi, Koordinator Global, Migrants for Climate Action
Latest posts by Yousef Abu Afifi, Koordinator Global, Migrants for Climate Action (see all)

Er innvandrere interessert?
Noen lurer på om innvandrere er interessert i klimaendringene. Innvandrere er ikke en homogen folkegruppe. Det har alle med litt livserfaring fått med seg. Det som likevel kan sies å være felles for mange innvandrere er at de kommer fra fattige land som allerede har blitt hardt rammet av klimatiske endringer. Innvandrere og deres familier i hjemlandet har ofte opplevd disse endringene på kroppen, og vet som regel hva det er snakk om. Det er ofte nok å si ”flod”, ”tørke” og så videre for å få folk til å gjenoppleve det uhyggelige. Selvsagt er innvandrere interessert i å avverge katastrofer som deres hjemland og familier kan bli utsatt for. Selvsagt ønsker de å hjelpe sine familier bedre å klare seg gjennom konsekvensene av klimaendringer, bare de vet hvordan.

En bevisstgjøring på gang
Er det en overdrivelse å påstå at det foregår en vekkelsesbølge blant innvandrere, om at det som har foregått av industrialisering i Vesten de siste to århundrene ofte er årsaken til at venner og slekt i hjemlandet lider unødig? Det er mulig det. Men det er liten tvil om at når folk blir gjort oppmerksomme på koblingen mellom CO2-utslipp, og elendighetene i hjemlandet ser man fort at folk får et ønske om å gjøre noe med dem.

Feil moralsk overtak
Svaret kan være så enkelt som at det er naturlig å ville gjøre noe godt. Spørsmålet er for hvem? For en god sak generelt. For sin familie og venner i hjemlandet spesielt. For fremtiden. Men dette handler også om integrering. Innvandrere har i altfor lang tid måttet forsvare seg mot alt andre innvandrere har gjort, og ikke gjort. Og hvordan skåre mål, dersom man alltid spiller forsvar?
Med andre ord; innvandrere er nødt til å utvide sitt beiteområde dersom majoritetens moralske overtak skal opphøre. Innvandrere som minoritet er nødt til å begi seg ut på klimaområdet. Hittil har det vært forbeholdt majoriteten i samfunnet, og med dårlige resultater – resultater ingen sivilisasjon kan leve med over lengre tid. Vi har uendelig mye å bidra med der. Også er det greit å ha i bakhodet at minoritetene i Norge og Vesten representerer majoriteten i verden.

Utrop utgave 6-2007