Nok er nok!

Det er ikke lenger et spørsmål om klimaforandringene kommer, men når de kommer. Og hva gjør vi for å begrense dem?

Politikere snakker om å bekjempe global oppvarming og klimaendringer. Det er ingenting vi kan bekjempe. Kloden blir varmere, det eneste vi kan ”velge” er hvor hett vi ønsker det. Havnivået stiger, men vi kan begrense stigningen, ved å begrense den globale oppvarmingen, og det gjør vi ved å forurense mindre, eller ikke i det hele tatt. Det siste er nok litt urealistisk for øyeblikket, men man må tenke stort for å gjøre noe stort.

Klimaendringene er et globalt problem. Det vi slipper ut av forurensning her på berget påvirker klimaet på den andre siden av kloden. Jeg er fortsatt i tvil om vi faktisk har klart å ta det innover oss.

Mange øystater i stillehavet er truet av havstigningen og kommer til å bli oversvømt. Bangladesh er i stor grad utsatt for flom og oversvømmelser. Eksperter er bekymret over at isbreene i Himalaya smelter og setter landsbyene som ligger i dalene nedenfor i fare for flom. Brevannet samler seg i store innsjøer i fjellene, og ved ras, eller når fjellet ikke lenger klarer å holde på vannet, vil alt vannet flomme ned og skylle med seg alt som står i dens vei. Dette er høyst virkelig, og vi må ta det på alvor.

Så hva skal vi gjøre med det? Ikke det Helen Bjørnøy, vår såkalte miljøvernminister, driver med i hvert fall. Bare snakk og ingen handling. Vel, det gjør alle politikere egentlig, i hvert fall i miljøsaken. Nå må vi legge den kapitalistiske tankegangen til sides, det er den som, indirekte i det minste, har fått oss i denne situasjonen. Nå må vi slutte å tenke i kroner og øre, og heller tenke på klodens framtid, på de kommende generasjoners framtid.

Global oppvarming og klimaforandringene kommer til å skape mange klimaflyktninger. Innbyggerne på øystatene i stillehavet risikerer å miste sine selvstendige stater. Hvor skal de, og alle andre miljøflyktninger, gjøre av seg?

Jeg foreslår at vestlige land forplikter seg til å ta i mot klimaflyktninger. Dette er noe Norge kan gå i spissen for, siden vi er så ”miljøvennlige”. En internasjonal avtale, gjennom FN, som forplikter vestlige land til å ta i mot klimaflyktninger. Og den bør komme i tillegg til alle andre flyktninger. Arbeidet med en slik avtale burde settes i gang raskt, samtidig som man jobber med å få ned utslippene, noe som godt kan gå litt fortere.