Økonomiske krav til kjærlighet?

Det ble ingen aldersgrense for familiegjenforening dersom ektefellen kommer fra land utenfor EØS-området, og godt er det. I stedet har det kommet forslag om et underholdskrav.

Underholdskravet ser ut til å bli på 200 000 kroner, en økning på nærmere 20 000 kroner i forhold til hva som gjelder i dag. Konsekvensene er blitt behørig kommentert i offentligheten; dette forslaget bærer et klart klassestempel da det rammer de som har dårlig råd.
200 000 kroners kravet er ennå ikke vedtatt.

Det er derimot et annet lovforslag, framsatt av Barne- og likestillingsdepartementet. Fra 1. juni gjelder nye regler for ekteskap inngått i utlandet. Slike ekteskap, der minst en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge, vil være ulovlige i Norge dersom en av partene er under 18 år, eller en av partene allerede er gift. Hensikten er i følge departementet å hindre tvangsekteskap og barneekteskap. Det er også ment å motvirke stedfortrederekteskap og polygami, samt gjøre det lettere å komme seg ut av et tvangsekteskap.

Tidligere ble ekteskap som var gyldig i det landet vigselen fant sted, også godkjent i Norge. Vilkårene for ekteskap i utlandet bringes dermed på linje med lovlig praksis i Norge. Det er en god ting. Men samtidig med denne lovendringen er gebyret for å søke rbeidstillatelse/oppholdstillatelse ved familiegjenforening tredoblet, fra 1100 til 3000 kroner. Gebyret for bosettingstillatelse er hevet fra 1100 til 1600 kroner.

Det er ingen sammenheng mellom den nye bestemmelsen i ekteskapsloven og gebyrøkningen sier seniorkommunikasjonsrådgiver i Barne- og likestillingsderpartementet, Torstein Rudi, til forbruker.no.

Det er sikkert riktig, den norske stat synes nok det er kjempefint å få noen flere millioner kroner å rutte med. Men også 18-åringer som har giftet seg i utlandet blir rammet av gebyrøkning og underholdskrav.

Den herboende ektefellen kan ikke regne med økonomisk hjelp fra familien, det blir nå ulovlig. Det er den 18-årige jenta eller gutten som må spa opp 200 000 kroner. Da må de finne seg en jobb, og foreløpig se langt etter studier på universitet eller høyskole.

Det Bjarne Håkon Hanssen nå i praksis vil innføre er et forbud mot at lavtlønte, deltidsarbeidende, studenter og andre fattige mennesker skal få gifte seg med utlendinger utenfor EØS-området. Dermed kan det se ut til at økonomiske krav til kjærlighet er på full fart inn i norsk lovgivning.