Individets frihet?

Freskrittspartiets (Frp) stortingsgruppe la i juni frem en rapport med 62 tiltak som skal fremme integrering og begrense innvandring til Norge.

Noen av disse tiltakene er mildt sagt kontroversielle, og samtidig diskriminerende. Jeg har her valgt ut noen av tiltakene som kan kalles mer eller mindre hårreisende.

Frp foreslår at en asylsøker som har fått avslag kan sendes til et trygt naboland i nærheten av hjemlandet. Hva som egentlig menes med trygt og hvor nært ”i nærheten av hjemlandet”, vites ikke. Likevel, vil det være riktig av oss å sende noen til et land hvor vedkommende kanskje aldri har vært, ikke kjenner noen i det hele tatt, har ingen mulighet til å klare seg på egenhånd og ikke snakker språket? Hvis vi ikke har en returavtale med et land, bør vi heller jobbe for å få en returavtale, ikke sende asylsøkere til alle mulige andre steder enn deres hjemland.

Frp foreslår å innføre 24 års aldersgrense for familiegjenforening gjennom ekteskap fra land utenfor EØS, og de vil vurdere om det kan gjøres unntak for personer fra land som USA, Canada, Japan, Singapore, Australia og New Zealand. Nå er ikke Frp alene om å ville ha en aldersgrense for familiegjenforening. Inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ville det samme, men Frp går lenger når de vil gjøre unntak for personer fra noen utvalgte land. Argumentet for dette er at slike immigranter er lettere å integrere, men jeg har fortsatt ikke møtt en amerikaner i Norge som snakker norsk, slik det kreves av somaliere, pakistanere og andre ikke-vestlige.

Frp foreslår også at arrangerte ekteskap skal kategoriseres som proformaekteskap. Det de tydeligvis ikke har skjønt er grunnforskjellen på tvangsekteskap og arrangert ekteskap. Tvangsekteskap er arrangert, men et arrangert ekteskap er ikke nødvendigvis tvang. Det er en viktig forskjell. På samme måte er et proformaekteskap arrangert, men et arrangert ekteskap er ikke nødvendigvis proforma. Det er en annen viktig forskjell. Det blir som å kalle en spade for en hammer. Feil.

Frp vil senke aldersgrensen for barn med utenlandsk statsborgerskap som det kreves familiegjenforening for ned fra 18 til 15 år. I følge FNs barnekonvensjon er alle under 18 år barn. I følge norsk lov er alle under 18 år barn. Mer er det ikke å si om den saken.

Frp vil ta fingeravtrykk av alle som søker familiegjenforening til Norge. Det vil si alle fra ikke-vestlige land. Hvorfor ikke bare ta fingeravtrykk av absolutt alle i Norge? Er det mindre sjanse for at de vil være kriminelle?

Frp vil gjennomføre et pilotprosjekt overfør gutter med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, med formål om å fremme verdiene knyttet til likeverd mellom mennesker og likestilling mellom kjønnene. Alle gutter og menn hadde trengt et slikt pilotprosjekt, ikke bare ”gutter med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn”.

Fordi andre land har gjennomført disse tiltakene, blir de ikke mer riktige. Fremskrittspartiet påstår å forsvare individets frihet. Hvilke individers frihet forsvares med disse
tiltakene?