Samfunnsengasjert kunstner

Med utstilling på den tyrkiske restauranten “Nattergalen” i Trondheim og på internett gjennom “Galleri Lundemo”, er Abdullah Filah Abdullah i ferd med å synliggjøre seg for et norsk publikum. - Mitt ønske er å gi noe tilbake til det samfunnet som har tatt i mot meg, sier den irakiske billedkunstneren.

Abdullah Filah Abdullah har levd et omflakkende og oppstykket liv. Han er født i Basra i 1959, hvor han utdannet seg til billedkunstner ved byens universitet. Etter ferdig utdannelse ventet år som irakisk soldat i krigen mot Iran.
Hans manglende entusiasme for Saddam Husseins regime førte utover 1990-tallet til en stadig mer uholdbar livssituasjon. Han mistet arbeidet som lærer. Hans atelier  ble stengt av myndighetene.
Flere ganger ble Abdullah satt i fengsel på grunn av sin manglende samarbeidsvilje. En årsak var at han nektet å lage portrettbilder av Saddam Hussein.  I 1995 flyktet han til Jordan hvor han ble i fire år. Siden fulgte fem nye år på Sri Lanka før han kom til Norge i 2003. Her ble Abdullah innvilget asyl som politisk flyktning.
– Bildene jeg maler avspeiler livserfaringen min. Jeg føler at jeg har røtter mange steder. Da tsunamien rammet Sri Lanka var det naturlig for meg å utrykke min sorg gjennom bilder. Verket “The Tsunami” er tilegnet alle de vennene jeg fremdeles har i dette konfliktfylte og ulykkesrammede øysamfunnet, sier Abdullah

Å ta eksistens på alvor
Bildene til Abdullah Filah Abdullah kjennetegnes av en alvorlig undertone. Temaer knyttet til frihet, menneskerettigheter, og fred/krig problematikk avspeiles ofte i hans motivvalg.
– Muligens er jeg bare en naiv kunstner, men jeg tror fremdeles på det gode i mennesket. Mitt håp er at det tross alt er mulig å skape harmoniske forbindelser mellom mennesker fra ulike kulturer. Dette håpet ligger i hjertet av mange av arbeidene mine, sier Abdullah.
Et tilbakevendende motiv i Abdullah sin malerkunst er kvinnekroppen.
– Kvinnen er fra mitt perspektiv sentrum for all eksistens. Hun er den universelle og livgivende mor. At kvinner gies frihet og behandles med respekt, er kanskje en forutsetning for en mer fredlig utvikling i den verden vi lever i, sier Abdullah.

En intens arbeidsperiode
Abdullah Filah Abdullah har det siste året hatt en intens arbeidsperiode preget av høy kunstnerisk produksjon.
– Vanligvis arbeider jeg til langt ut på natten. Det er når andre sover at jeg finner ro og konsentrasjon til å male, sier Abdullah. Et konstant problem er imidlertid vanskelige arbeidsforhold.
– Økonomien min som kunstner er anstrengt. For øyeblikket har jeg ikke et eget atelier. Det kan også være vanskelig å finne penger til å dekke nødvendige materialutgifter. Men jeg kan ikke annet enn å fortsette. Å lage bilder er mitt liv, jeg vet ikke hva annet jeg kunne gjøre, sier Abdullah.

Framtidstro
På tross av praktiske problemer forblir den irakiske kunstneren grunnleggende sett en optimist og ser håpefullt på framtiden.
–  For året som kommer ønsker jeg blant annet å knytte flere kontakter med det norske kunstnermiljøet. Jeg har ideer til prosjekter som jeg tror kan bidra til å skape interessante samspill mellom kunsttradisjoner i fra øst og i fra vest.
– Jeg håper også å kunne bidra til et barnekunstprosjekt i samarbeid med Galleri Lundemo. Planen er at barn med ulik kulturell bakgrunn i Trondheims-området skal arbeide fram en kunstutstilling i forbindelse med  Mangfoldsåret 2008, sier Abdullah.
Flere arbeider av Abdullah Filah Abdullah kan sees på nettstedet     www.gallerilundemo.no

Fakta

Navn:        Abdullah Filah Abdullah
Født:        1959 i Basra, Irak
Yrke:             Billedkunstner
Bakgrunn:  Har vært flyktning i Jordan, Sri Lanka og nå Norge
Aktuell:      Har gjort sine bilder tilgjengelig på www.gallerilundmo.no