Kronikk: Kampen mot nazismen fortsetter – mens voldsrasismen øker

Nazistene i Norge gikk på flere nedturer i 2008. Vigrid er nede for telling mens Norgespatriotene så vidt holder hodet over vannet. Samtidig har vi sett en skummel utvikling med økende rasistisk vold utenfor de tradisjonelle nazimiljøene.

 

Vigrid er marginalisert både
blant de «vanlige» rasistene de ønsker å rekruttere og blant andre
nazistiske grupper som ser på Tvedt & Co. som for sære. 22. mai
2008 gikk Tvedt på et tungt nederlag, da den lange rettsprosessen mot
han endte i en endelig dom for brudd på straffelovens §135a – «rasismeparagrafen».
Høyesterett slo da fast at vernet mot rasisme kan settes foran grunnlovens
paragraf om ytringsfrihet. Det var Tvedts uttalelser fra 2003 om at
«jødene er hovedfienden….de er ikke mennesker, de er parasitter
som skal renskes ut.» som førte til dommen på 45 dager betinget fengsel.

Også Vigrids forlengede politiske
arm, Norgespatriotene, er svekket. Da Vigrid stod åpent fram som nazister
ble det rom for en ny gruppe som kunne rekruttere under dekke av å
være «innvandringskritiske», men det gikk ikke lang tid før koblingene
mellom NP og Vigrid ble synlige for de fleste.

Ikke minst har dette vært
SOS Rasismes fortjeneste, som gang på gang har påvist både personer
og propaganda som er identiske hos de to organisasjonene. Også den
unge filmskaperen Tommy Myrbostad fra Molde har vært opptatt av dette
temaet. Hans Youtube-film «Vigrid: Det siste oppgjør» nådde raskt
70 000 seere, noe som falt Øyvind Heian tungt for brystet. Han saksøkte
ikke bare Myrbostad, men også SOS Rasisme. Det kanskje mest interessante
med denne saken er at rettssystemet nå slår fast at Norgespatriotene
kan kalles nazister.

Rettssystemet slår nå fast at Norgespatriotene kan kalles nazister

Mer rasisme på
nett

Selv om de «største» nazigruppene
har hatt mindre aktivitet i året som gikk, så er trenden på Internett
en økning i antall rasistiske nettsteder og innlegg. SOS Rasisme har
i lang tid tatt til orde for at de samme reglene må gjelde på Internett
som i samfunnet ellers:

SOS Rasismes egen Arbeidsgruppe
for Overvåkning av Internett (AOI) har i året som gikk jobbet hardt
og målrettet for å bekjempe denne formen for ekstrem rasisme og nazisme.
Dette har ført til mange konkrete resultater. Foruten stengingen av
Vigrids hjemmeside har Øyvind Heian blitt kastet ut fra VGs «Nettby»,
Vigrids gruppe på Facebook blitt stengt og mange rasistiske innlegg
har blitt slettet.

Økning i voldsrasisme

Siden 2006 har politiet vært
pålagt å registrere såkalt hatkriminalitet, vold på bakgrunn av
hudfarge, religion eller seksuell legning. Det har imidlertid ikke blitt
laget noen nasjonal oversikt som kan studeres, men da NRK i høst undersøkte
forholdene i de fem største byene fant de 130 registrerte overfall
i 2007. Man regner med at mørketallene er store, og at utviklingen
gikk i gal retning i 2008. Flere alvorlige tilfeller av rasistisk vold
preget nyhetsbildet; skuddene mot Hvalstad asylmottak, drapet på norsk-somaliske
Mahmed Jamal Shiwac i Trondheim og overfallet på Darioush Salemi på
Mortensrud i Oslo var bare noen av mange stygge saker. SOS Rasisme er
svært bekymret for det som ser ut til å være en lavere terskel for
angrep på innvandrere og asylsøkere.

Millionarv til nazister

Det vakte sterke reaksjoner
da det i juni ble kjent at en millionarv fra avdøde Clara Weltzin fordeles
mellom Norges mest kjente nazister. Tidligere høyesterettsadvokat Erik
Gjems-Onstad var dekorert motstandsmann under 2. verdenskrig, men i
årevis har han pleiet tett omgang og samarbeidet med nazister. Gjems-Onstad
er med og forvalter arven til den avdøde, og har blant annet argumentert
for et bidrag på 250 000 til Benjamins drapsmann Ole Nicolai Kvisler.
Benjamins mor Marit Hermansen gikk til anmeldelse, og SOS Rasisme har
bedt Kongen i Statsråd om å frata Gjems-Onstad Krigskorset på bakgrunn
av sin støtte til nazismen. Saken er i skrivende stund fortsatt til
behandling i departementene.

Nazistene i Norge er få og
dårlig organiserte, dette er i stor grad et resultat av den sterke
antirasistiske tradisjonen etter 2. verdenskrig. Det er derfor viktig
å fortsette dette arbeidet, og aldri gi rom for noen form for rasistiske
organisering.