Er du norsk nok?

En test som skal gjennomføres i forbindelse med erverving av norsk statsborgerskap, er ute til høring. I en riksdekkende avis ble 19 mulige spørsmål til en slik test tatt med. I blant spørsmålene var det spørsmål om samisk som minoritetsspråk i Norge, men ingen spørsmål om flere av de nasjonale minoritetene, deriblant taterne. Hvis jeg ikke består testen, eller ikke kan alle svarene, betyr det at jeg ikke er norsk? spurte en 14-åring bekymret.
Jacqueline Zuleta. Medlem av Etnisk Likestillingsgruppe i SV
Latest posts by Jacqueline Zuleta. Medlem av Etnisk Likestillingsgruppe i SV (see all)

Barnets spørsmål fikk meg til å reflektere over hva det vil si å
være norsk, og konklusjonen var at det var mer mangfoldig og sammensatt
enn de svarene som måtte bli anerkjent som korrekte i testen. Svarene
måtte ha tatt høyde for en historisk bevissthet om alle innvandrere
som har vært med, er med og vil være med i all overskuelig fremtid om å
skape fellesskapet/delen av verden kalt Norge. Det måtte dessuten også
tatt høyde for våre forpliktelser til internasjonale lover for
eksempel, fordi jeg uenig i at man skal være seg selv nok (jf. Peer
Gynt). Jeg er mot testen i sin nåværende form av de grunner jeg lister
opp ovenfor.

På den annen side er jeg for kunnskapsformidling
om det kulturelle mangfoldet som finnes i Norge, om innvandrernes
bidrag til velstanden, om viktigheten av å være bevisst egne
rettigheter med tanke på språkene man tar med seg, og språket som er
blitt felles internasjonalt språk innvandrere i mellom også, nemlig
norsk! Med andre ord er jeg for samfunnskunnskap med interkulturelt
perspektiv i sin videste form. Hvis målet er å få norsk pass, synes jeg
det er denne kunnskapen som bør være sentral, ikke en hvit,
middelklasse-preget og nasjonalromantisk serie med spørsmål, selv om
kunnskap om nasjonalromantikken ikke ville vært så dumt i seg selv så
lenge det ikke fortsetter å være den dominerende ideologien vi i 2009
skal måtte formildle til oss selv og våre nye borgere som en
flerkulturell, det vil si flerreligiøs, fleretnisk og flerspråklig
nasjon. Dette er ord for ressurser vi ønsker å bidra med til den videre
utviklingen av samfunnet.

Det sies at kunnskap er makt, og
spørsmålene i nevnte test fikk meg til å tenke på en hvit,
middelklasse-person med høy utdanning og tid og overskudd/helse til å
gå på ski. Dette er for galt i en tid når et spansk firma skal
videreutvikle Bjørvika og arbeidere fra flere land var med og bygde
vårt nye opera. Ikke alle liker å gå på ski heller, får jeg høre fra
norske venner som ble tvunget ut på tur i barndommen og som nå gjør alt
for å kunne nyte livet på en fortauskafé uten dårlig samvittighet! Så
la oss få tester som tar høyde for at vi er en sammensatt nasjon, og
vil fortsette å være det i all overskuelig fremtid, så lenge historien
går sin gang og de nasjonalromantiske symbolene kan utvides og
oppdateres med kunnskap om verden.

Spørsmålene fikk meg til å tenke på en hvit, middelklasse-person med høy utdanning og tid og overskudd/helse til å gå på ski.

Skal vi opphøye oss selv
for det vi mener å ha oppnådd, så må vi nevne innvandrerne, selv om det
fortsatt i dag er slik at maleriet fra Eidsvoll gjenspeiler
maktforhold hva angår hudfarge. Men er det sant at vi kjemper for
rettferdighet og for demokratiske idealer, så vil mennesker med mørk
hudfarge også kunne finnes i blant våre representanter. Vi bør spørre
om også dette er verdt å ta med i en eventuell test, for eksempel hvor
mange representanter med minoritetsbakgrunn det bør være på
Stortinget?