Behov for selvhjelpsgruppe for de som ikke passer inn

Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 Abida Akhtar fra Holmlia vil starte en selvhjelpsgruppe i Groruddalen i Oslo. Hun vil henvende seg til unge og voksne […]

Abida Akhtar fra Holmlia vil starte en
selvhjelpsgruppe i Groruddalen i Oslo. Hun vil henvende seg til unge
og voksne muslimer og andre som har vært utsatt for overgrep eller
som har opplevd å bli utstøtt fra miljøet. Hun har selv opplevd å
bli utstøtt fra sitt eget miljø fordi hun valgte en mer
vestlig orientert livsstil.

Sør-asiatisk kultur er svært
partrikalsk, og i tillegg eksisterer det normer for klesmåte, livsstil,
væremåte og så videre blant de ulike folkegruppene. Når barn og ungdom bryter disse uskrevne reglene,
tolker foreldre det som at barna blir for norske i stedet for å se
det i sammenheng med hva som er vanlig i ungdomsårene. Når voksne reagerer slik, oppfatter de gjerne ungdommene som tøs, avviker, unormal eller liknende.

Våre
foreldre vil det beste for barna, og handler i beste mening. Men enkelte mangler kunnskap og bevissthet rundt oppdragelse og
bruker straffemetoder som gjør situasjonen verre. Også blant
voksne er dette et problem. Kvinner som skiller seg fra mannen,
homofile, de som velger utradisjonelle yrker, utdanning, venner,
klesstil eller annet, blir frosset ut, mobbet eller utsøtt.

Utstøting skjer på grunn av utradisjonelle valg.

De som blir utstøtt, kan være i alle
aldre og av begge kjønn. Sanksjoner i form av sosial utstøting oppleves av både menn og
kvinner. Ofte vet ikke de utstøtte hvor de skal hendvende seg for å få hjelp. En skilt kvinne Utrop skrev om i fjor, fortalte at
det vanskelige ikke var selve bruddet med mannen, men å klare seg i
etterkant. Hun kunne ikke norsk, og det var mannen som hadde ordnet
alt for henne mens hun var gift med ham. Hun slet med det norske byråkratiet etter skilsmissen.

Regjeringen har bevilget historisk store summer
til tiltak mot tvangsekteskap. Et av tiltakene er å ansette minoritetsrådgivere ved skoler med et stort innslag av
innvandrerelever. Disse rådgiverne bistår ungdom, ikke bare i
tvangsekteskapssaker, men også når det gjelder problemer hjemme og
ved såkalt «ekstrem kontroll». De fleste henvendelsene til
minoritetsrådgivere gjelder frykt for tvangsekteskap, men på plass
nummer to kommer ekstrem kontroll, ifølge tall fra IMDi. De som opplever slik kontroll, og
som ikke går på skole, har dermed ingen de kan søke hjelp hos.

Dette viser samtidig at det mangler et helhetlig fokus på
konsekvenser av manglende likestilling i innvandrermiljøene.
Utstøting skjer på grunn av utradisjonelle valg av livsstil, vennegruppe,
klesmåte, yrke- og utdanning, men også på grunn av manglende lojalitet til de
eldre, skilsmisse med mer. Og hvor skal disse søke hjelp?

Ideen
om selvhjelpsgruppe er meget god, og vi håper myndighetene støtter
et slikt initiativ.