Mange vil delta i undersøkelse

Homofile innvandrere i ny forskning

Den hittil begrensede kunnskapen om homofile innvandrere i Norge er i ferd med å få et løft. I 2010 kommer både en masteroppgave og en bok om emnet.

Richard Narvesen, sosionom og masterstudent i samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Oslo (HiO), og sosialantropolog Heidi Rohde Rafto er ansvarlige for henholdsvis masteroppgaven og boken.

– Det har vært overraskende lett å få nok intervjuobjekter til masteroppgaven. Allerede nå har jeg fått henvendelser fra ni personer som gjerne vil stille opp, sier Narvesen, som forventer å være ferdig med oppgaven sin innen sommeren 2010.

Gjorde inntrykk

Et møte med en ung gutt på en barnevernsinstitusjon var det som inspirerte Narvesen. Den unge muslimske tenåringen gjorde sterkt inntrykk på 23-åringen.

– Han var fast bestemt på å leve i skjul med legningen sin og kanskje gifte seg med en jente, slik familien forventet, sier Narvesen.

For homofile vil selv et arrangert ekteskap oppleves som tvang.

Narvesen kom etter hvert i kontakt med flere i samme situasjon og har funnet mange som vil stille opp som intervjuobjekter.

– Mitt ønske er å få fram varierte historier og fortellinger. Målet med oppgaven blir å sette søkelys på et problem mange sliter med, sier masterstudenten.

23-åringen presiserer at det kun er historiene og utfordringene som vil komme fram i masteroppgaven. Hverken navn eller personalia vil bli oppgitt.

– Å holde identiteten skjult er ekstremt viktig. Alle som er med, får være anonyme, sier han.

Ekstern forfatter
Heidi Rohde Rafto, sosialantropolog, bor i Bergen og er ansvarlig for koordineringen av en bok om homofile innvandrere. Bokprosjektet, som foreløpig ikke har fått navn, vil være ferdig i begynnelsen av neste år.

– Vi ønsker å ta opp aktuelle temaer knyttet til det å være homofil og ha flerkulturell bakgrunn. Vi ønsker å utarbeide denne boken på egne premisser, og vi vil ta kontakt med forlag underveis i prosessen, forteller Rafto som er koordinator for prosjektet i regi av organisasjonen Skeiv verden.

– Vi har ansatt en ekstern journalist til å ta seg av selve intervjujobben og skrivingen, sier Rafto.

– Ekteskap blir tvang
Skeiv verdens bok vil behandle mange temaer, blant annet homofile asylsøkere, tvangsekteskap og de som lever et dobbeltliv.

– For homofile vil selv et arrangert ekteskap oppleves som tvang. Vi ser at norske myndigheter bruker mye ressurser på å bekjempe tvangsekteskap, derfor må de opplyses om denne problematikken,  forteller hun.

Skambelagt tema

Narvesen er klar over at de tar for seg et skambelagt tema og er heller ikke overrasket over at det først er nå det blir tatt opp.

– Det er utrolig mange som har vært redde for å ta opp dette, og de få som tør, blir behandlet røft. Derfor er det mye enklere for meg som etnisk nordmann å sette søkelyset på et slikt ømtålig tema, sier han.

Rafto på sin side tror flere homofile muslimer vil stå frem i fremtiden.

– For fem år siden var det bare få homofile med innvandrerbakgrunn som var aktive i miljøet. Nå finner vi personer med innvandrerbakgrunn i styret i for eksempel Skeiv Ungdom. Det er flere som også har stått åpent frem i media. Dette har tatt tid, men nå tør flere og flere snakke åpent, sier Rafto.

De som vil være med i studien eller har innspill, kan ta kontakt på [email protected]