Ny innvandrerkonferanse

 
Hvordan kan din arbeidsplass bli flinkere til å skape mangfold gjennom å rekruttere og kvalifisere innvandrere? Det ønsker arrangørene av Innvandrerkonferansen 09 – med LO Stat i spissen – å gi svar på. Stedet er Trondheim, og det er gratis.
0Shares

Fjorårets innvandrerkonferanse ble en stor suksess. LO, LO
Stat, Trondheim kommune og Innvandrings- og mangfoldighetsdirektoratet
(IMDI) fikk full klaff med en konferanse som genererte mye interesse i
målgruppa.

28. oktober er det dags igjen. Arrangørene inviterer ledere,
tillitsvalgte, rekrutteringsansvarlige, politikere, representanter for
innvandrerorganisasjoner og andre som jobber med rekruttering og
kvalifisering av innvandrere til en dagskonferanse om temaet.

Slik ser programmet ut:

08:45 – 09:30: Oppmøte og registrering m/kaffe

09:30 – 12:00: Velkommen til innvandrerkonferansen/09: Latifa Nasser, Medlem av Mangfoldsrådet i Tr.heim kommune

Åpningstale: Rita Ottervik, Ordfører i Trondheim kommune

Fagbevegelsens rolle i rekruttering av innvandrere: Ellen Stensrud, 1. sekretær i LO

Er
staten attraktiv nok for dyktige personer med innvandrerbakgrunn -og
arbeider staten godt nok for å få tak i dem? Siri Røine, statens
personaldirektør

Presentasjon av Mangfoldsportalen v/ IMDi: Dyveke Hamza, IMDi

Innvandrere som arbeidskraftsressurs – status og utfordring i Drammen kommune
Kirsti Aas Olsen, Personaldirektør i Drammen kommune

12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:00 Gruppearbeid
• Kirsti Aas Olsen, Personaldirektør i Drammen kommune
• Ellen Stensrud, LO, 1. Sekretær i LO ledelsen
• Siri Røine, Statens personaldirektør

14:00 – 15:30
Innlederne gir tilbakemelding på gruppearbeidet basert på sine erfaringer
Oppsummering

KONFERANSIER:
Ole Kristian Lundereng, Kommunalråd for Arbeiderpartiet

INNLEDERNE:

Ellen Stensrud
har gjennom flere år hatt ansvaret for LOs arbeid knyttet til innvandreres muligheter og rettigheter i arbeidslivet.

Siri Røine er personaldirektør i staten og har i tillegg til juridisk erfaring også bred erfaring som tillitsvalgt.

Kirsti Aas Olsen
er personaldirektør i Drammen kommune. Kommunen jobber målrettet med å
øke mangfoldet og spesielt inkludering av ikke vestlige innvandrere i
flere av kommunens virksomheter og avdelinger

PÅMELDING:
(lo.no:) påmeldingsskjema

Har du spørsmål om konferansen?
Kontakt: Lars Børseth 957 41 253 eller Espen Amundsen 952 63 098