Ukens spørsmål på lettnorsk

Aha-opplevelse
Foto: Scanstockphoto
Spørsmål til side 4, 5 og 11 1. Hvor mange prosent av de norske homofile kunne tenke seg en kjæreste fra et annet land? 2. Hvor mange prosent av de norske homofile kunne tenke seg en muslimsk kjæreste? 3. Hva mener Lars Gule er grunnen til at få norske homofile vil ha muslimsk kjæreste?4. Hvilke land sammenligner Simen Sætre Norge med?5. Hva mener Simen Sætre vi må tenke på for å unngå problemer i fremtiden?