Nye etniske opptøyer i Sør-Afrika

Flyktninger i Albert Park i byen Durban, Sør-Afrika, etter de xenofobiske angrepene i mai 2008
Foto: Durban Action Against Xenophobia
I helgen blusset det xenofobiske hatet igjen opp i byen Durban i Sør-Afrika. En tungt bevæpnet gjeng på rundt 40 menn gikk til angrep på deltagerne på et møte i Kennedy Road Development Committee. Minst to personer er døde, og mange har rømt fra det ureglementerte slumområdet i Kennedy Road.

– Xhosaene tar over Kennedy, Kennedy er for zuluene! skal mennene ha ropt da de angrep møtedeltagerne.

I den slummen i Kennedy Road bor det mest xhosa (som er den nest største folkegruppen i Sør-Afrika) og folk fra andre afrikanske land.

Xenofobi har lenge vært et stort problem i Sør-Afrika. Dette eskalerte i en bølge av xenofobiske angrep i mai 2008.

– Slik det ser ut nå retter hatet seg også mot andre sørafrikanere (i dette tilfellet xhosaene) og ikke bare mot folk fra andre afrikanske land, sier Anthony Collins, leder for organisasjonen Durban Action Against Xenophobia.

– Kom deg tilbake til Eastern Cape, skal Mashumi, en av møtedeltagerne, ha fått beskjed om.

Politiet kom ikke
Politiet ble kontaktet da angrepene startet lørdag kveld, men påstod at de ikke hadde ledige biler. Ifølge den sørafrikanske bevegelsen for slumbeboere – Abahlali baseMjondolo gikk det ikke noen beskjed over politiradioen.

Da politiet kom søndag, ble kun medlemmer av Kennedy Road Development Commettee (KRDC) arrestert og ingen av gjerningsmennene pågrepet. Flere av KRDC-medlemmene hadde ikke engang vært tilstede på møtet lørdag kveld.

– Det er derfor grunn til å tro at angrepet var organisert og at politiet visste om dette på forhånd, mener flere i Abahlalibevegelsen.

Etniske konflikter
Det har lenge vært spenninger mellom xhosaene og zuluene som er Sør-Afrikas to største folkegrupper. Abahlalibevegelsen hevder at motsetningene vokste i forbindelse med valgkampen før valget tidligere i år. Valget endte med at Jacob Zuma ble den første presidenten med zulubakgrunn i Sør-Afrika.

Marianne Millstein, førstelektor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og Sør-Afrika-ekspert mener at valget av Zuma har mindre å gjøre med etnisitet enn mange i vestlige land tror. Hun forklarer at motsetningene basert på zulu-xhosa ofte har vært knyttet til en diskusjon om spenninger i African National Congress (ANC) som er Sør-Afrikas største politiske parti.

– Partiet har i en periode blitt sett på som xhosa-dominert i og med at både Mandela og Mbeki er xhosa. Jeg tror likevel at dette er en underordnet spenning i sørafrikansk politikk generelt, og at Zumas “rise to power” handler lite om hans bakgrunn som zulu og mer om hans populistiske politikk. Zuma vinner støtte på grasrota og i fagbevegelsen i motsetning til en partiledelse som har fjerna seg fra befolkningen, sier Millstein.

Andre årsaker
Millstein mener ikke at disse opptøyene nødvendigvis bunner i etniske motsetninger.

– Jeg tror det som har skjedd i Kennedy Road handler om mer enn en zulu-xhosa konflikt, sier hun.

Hun peker på at ANC-grupperinger og Abihlalibevegelsen har vært i konflikt i lang tid.

Ikke etnisitet
Millstein mener at det ikke er grunn til å bekymre seg for økende etniske konflikter i Sør-Afrika.

– Dersom valget av Zuma skal være et tegn på økende betydning av etnisitet, så burde Inkhata Freedom Party (IFP), som er grunnlagt på ideen om zulu-nasjonalisme, vært i medvind. Tvert imot har IFP blitt marginalisert i de siste valgene, forteller hun.

Millstein vil ikke avfeie muligheten for at det vil bli gjort forsøk på å mobilisere basert på etniske ideniteter enkelte steder i Sør-Afrika, men tror ikke det er grunn til å frykte etniske konflikter slik man har sett i mange andre afrikanske land.

– Fortsatt sterk sosioøkonomisk ulikhet og politisk marginalisering og manglende evne til å gjøre noe med apartheidkonstruerte skiller, som i stor grad fremdeles følger raseidentiteter, er en større utfordring i Sør-Afrika i dag, mener hun.

Abahlali baseMjondolo (ABM)  er en bevegelse som
arbeider for rettighetene til slumbeboere, eller såkalte
“Shack-dwellers” i Sør-Afrika. Bevegelsen vokste fram i 2005 etter en
veiblokkade i Kennedy Road. Nå opererer organisasjonen også i
Pietermaritzburg og Cape Town og er den største “shack-dwellers”
organisasjonen i Sør-Afrika. Bevegelsen arbeider for å bedre levekårene
for de fattige. Den hevder at demokratisering må skje nedenifra og
siden de mener at dette ikke er tilfelle Sør-Afrika i dag boikotter
bevegelsen valget. I følge britiske “The Times” har bevegelsen rystet
det politiske landskapet i Sør-Afrika.

Bevegelsen har vært i
konflikt med myndighetene i Durban og har arrangert flere
protestaksjoner mot myndighetene. Bevegelsen hevder at mange av
medlemmene har blitt arrestert og torturert av politiet. Disste
påstandene er støttet av flere menneskerettighetesorganisasjoner og
kirkeledere.