Myndighetene må ta homofile innvandrere på alvor

Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 Holdningsundersøkelsen som Utrop har gjennomført blant etnisk norske homofile viser overraskende resultater. Den homofile befolkningen er overraskende positive til å […]

Holdningsundersøkelsen som Utrop har gjennomført blant etnisk norske homofile viser overraskende resultater. Den homofile befolkningen er overraskende positive til å innlede et forhold med personer med mørk hudfarge, men samtidig overraskende negative til å innlede forhold med muslimske homofile.

Til Integreringsbarometeret fra 2005 sa 47 prosent av den norske befolkningen at ”vi generelt ikke bør ta imot flere innvandrere i Norge.” Men på spørsmålet om muslimer svarte til sammen 55 prosent at man bør begrense muslimenes innvandring i Norge. I Utrops undersøkelse svarer 81 prosent at de kan tenke seg å innlede et forhold med en ikke-hvit person, og kun 39 prosent sier de kan tenke seg å innlede et forhold til en muslim.

Islamofobien er økende, ikke bare i Norge, men i hele Europa, og den homofile befolkningen er ikke stort forskjellig fra resten av befolkningen. Men vi hadde trodd at homofile, som selv opplever diskriminering, skulle vise mer solidaritet med andre i samme situasjon. Men dette er ikke tilfellet.

I Utrops undersøkelse er det kun 14 prosent som klart sier at de ikke opplever fordommer fra det muslimske miljøet. Hele 25 prosent av befolkningen i Oslo har innvandrerbakgrunn, blant ikke-vestlige innvandrere utgjør muslimer en stor gruppe. Og avstanden mellom muslimer og homofile ser ut til å være lang.

I undersøkelsen ”Seksuell orientering og mobbing 2009” svarer nær halvparten av alle homofile gutter at de blir mobbet på skolen. Mer overraskende er det likevel at homofile gutter er de verste mobberne, og bifile de nest verste. Mobbeforskning viser at elever som både mobber og blir mobbet selv ofte har store problemer. Når det gjelder unge homofile, går mange gjennom identitetskriser, og sliter ofte med angst, depresjon, alkohol og selvmordstanker, noe som kan gå utover andre.

Det er kun én aktør, Skeiv verden, som jobber med homofile med innvandrerbakgrunn generelt og muslimer spesielt. Organisasjonen har mange utfordringer framover, og bør i større grad jobbe for å bygge bro mellom majoritetshomofile og minoritetshomofile. Organisasjonen blir finansiert av midler til tiltak mot tvangsekteskap. Homofile som utsettes for tvangsekteskap er et stort problem, og det bør bekjempes. Men myndighetene må også bidra til at organisasjonen kan jobbe på andre felter for å forbedre livskvaliteten og levekårene for homofile innvandrere.