Kun tre av de syv viktigste flerkulturelle kulturorganisasjonene får økte bevilgninger

Kulturløftet svikter flerkulturelle Norge

I statsbudsjettet for 2010 er bevilgningen til Kulturløftet økt med nærmere 800 millioner, men av dette er det kun to millioner som går til de flerkulturelle organisasjonene.

Over Kultur- og kirkedepartementets budsjett økes bevilgningen med 736,3 millioner kroner til oppfølging av Kulturløftet. Kulturløftet består av 15 konkrete løfter, og et av dem er: “Norge som flerkulturelt land.”

I 2008 ble det avsatt 10 millioner kroner til prosjekter med kulturelt mangfoldig dimensjon, og Kulturrådet forvaltet midlene. I år er det ingen slik satsing.

I statsbudsjettet for 2010 heter det at regjeringen vil legge tilrette for at kunst- og kulturlivet gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet og følge opp erfaringer og tiltak fra Mangfoldsåret. Likevel er ikke kulturelt mangfold prioritert.

Vi ble rett og slett ikke tatt med i Kulturløftet 2.

Kun tre av de syv viktigste flerkulturelle kulturorganisasjonene får økte bevilgninger i kulturløftet 2. De andre organisasjonene får kun en indeksregulering.

African History Week
Foto : Lan Marie Nguyen Berg

Dette bekymrer Mar Gueye. Han er leder i den flerkulturelle musikkorganisasjonen Samspill
International Music Network og er skuffet over kultursatsingen i Kulturløftet 2. Han mener statsbudsjettet svikter de flerkulturelle organisasjonene.

 • – Kun en kvart prosent av Kulturløftet går til organisasjonene som fremmer kulturelt mangfold. Vi ble rett og slett ikke tatt med i Kulturløftet 2. Må vi vente til et nytt mangfoldsår før vi får mer penger til det flerkulturelle? spør Gueye.

  Regjeringen svikter
  Selv om tallene fra statsbudsjettet viser at 22 millioner bevilges til flerkulturelle formål, går kun en liten andel av disse pengene direkte til organisasjonene. Ifølge tall som Gueye har hentet fra de sju organisasjonene som jobber innenfor det flerkulturelle feltet, er det kun Du Store Verden (200 000), Nordic Black Theatre (500 000) og Melafestivalen (én million) som får økning i bevilgningene. Resten får ikke et eneste øre av staten.

  Emir Kusturica gitar:
  Fremragende: Innlevelse, lidenskap og en smule musikalsk galskap da Emir Kusturica og hans eminente band inntok Rockefeller i forbindelse med Oslo World Music Festival denne uka.
  FOTO: Goeun Bae

  No Smoking Orchestra fele:
  Dejan Sparavalo, felespiller

 • Organisasjoner som Cosmopolite og Senter for Afrikansk Kultur har eksistert i en årrekke og vært svært viktige for å fremme kulturen hos både majoritet og minoritetsbefolkningen.

  Bildetekst musikere: Multimusikalsk møte: Anne Hytta på hardingfele, Abdulrahman på benju og Sigrun Eng på cello

  Bildetekst konsert: Festival i naturskjønne omgivelser.

  – Det ble snakket med store ord om oss og vi fikk lovnader om at vi skulle satses på. Derfor oppleves det som et svik av regjeringen når det ikke innvilges støtte til våre formål, sier han.

  – Burde ikke organisasjonene være mer våkne og bruke flere ressurser på å fremme seg selv for å få økte bevilgninger?

 • – Vi har ingen ressurser til å ansette lobbyister. Vi har ikke engang midler til å ansette noen i en full stilling. Hvordan skal vi da få egne folk til å gjøre den jobben? Vi ber om økt støtte for å løfte produktiviteten, kvalitetsikre aktivitetene, bemanne normalt og ikke minste tilby bedre arbeidsvilkår for kulturarbeidere i feltet. Det flerkulturelle Norge bør ikke være et felt der man gir penger og oppmerksomhet kun fordi det er mangfoldsår, sier en skuffet Gueye.

  – Vi er ikke døgnfluer
  En annen som er skuffet over kultursatsingen på det flerkulturelle feltet er Barth Niava, leder i Senter for Afrikansk Kultur. Hans organisasjon har både vunnet Oslo-prisen og Frittord-prisen, men får ikke den honnøren de fortjener, mener han.

 • – Vi har eksistert i 35 år og vunnet flere priser for vårt arbeid. Vi har bevist at vi ikke er noen døgnfluer. Gang på gang har vi kommet med anbefalinger om økt støtte, men det virker ikke som om de leser rapportene vi sender inn. En slik organisasjon som vår må klart styrkes, derfor er det et paradoks at vi ikke får den hjelpen vi trenger, sier han.

  – Ikke egen sjanger
  Anniken Huitfeldt (Ap), ny kulturminister, mener det flerkulturelle feltet har blitt løftet de siste årene. Hun er uenig med både Gueye og Niava i at det flerkulturelle blir ekskludert under Kulturløftet 2.

 • Det er ikke riktig at det flerkulturelle er ekskludert fra Kulturløftet 2. Feltet er blitt løftet mye de siste årene, sier hun og peker på bevilgningene i Mangfoldsåret på 40 millioner kroner og økningen i år som eksempler på dette. Hun presiserer at flerkultur er en integrert del i kunsten.
 • – Flerkultur er ikke en egen sjanger. Kulturelt mangfold skal være en integrert del av alle kunstfeltene. Kulturelt mangfold er dessuten ikke bare det som omtales som ”flerkulturelle tiltak”. Det bidrar også til mangfold når Adil Thataal vinner ”Dansefeber” og Tshawe Baqwa vinner ”Skal vi danse”, legger hun til. 

  – Har dere planer for å øke støtten til de flerkulturelle organisasjonene i nærmeste fremtid?

  – Dette feltet kommer jeg til å jobbe mye med framover. Årets budsjett ligger fast, men jeg vil komme tilbake til dette i senere budsjetter, sier hun.

  Fakta:

  • Kultursatsingen økes +tilsammen med 812 millioner i 2010
  • Over Kultur- og kirkedepartementets budsjett økes bevilgningen med 736,3 millioner kroner til oppfølging av Kulturløftet.
  • Kultur- og kirkedepartementets budsjettramme for 2010 foreslås økt med 790,3 mill. kroner i forslaget til statsbudsjett til 9,3 milliarder kroner
  • Kulturløftet ble lansert i 2004 av SV, AP og SP.
  • Består av 15 konkrete løfter, hvorav det viktigste er et løfte om at 1 % av statsbudsjettet skal brukes på kultur innen 2014.
  • De samlede overføringene til kulturformål har økt med om lag 2,7 mrd. kroner i perioden 2006-2010.