Seminarer Vold mot kvinner, politikk og språk

0Shares

Program

   17:00 – 18:00   Dr Isamel 

   Mohammed Fahmi Saeed

   Ass,Professor of Language & Literature

   Vold mot kvinner i kurdisk språk 

   18:00 -18:30  Pause  med mat

   18:30 -19:30 Morten Tjessem

    Beskyttelse av kvinner i den Kurdiske Regionen i Irak

   19:30 – 19:40 Pause

   19:40 -20:30  Diskusjon og avslutning

Seminarene er gratis og åpne for alle.

Gratis lunsj, barnepass og tolking.

Arr:
RKR
Selvstendig Demokratisk Kurdocice Watch-CHAK (Kvinneutvalget )
Kurdisk Kvinneforeining