Utrop for 5 år siden

Author Recent Posts Majoran Vivekananthan Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all) Utrops utgave 26 – 2019 ute nå! - 11.07.2019 Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen - 01.07.2019 Rashidi skrev bok om anus - 31.05.2019 Ønsker muslimsk bønn ved Ullersmo fengsel Fengselslege Trond A. Linstad vil innføre muslimsk fredagsbønn i Ullersmo fengsel. Publisert: 28.11.05 22:49 […]

Ønsker muslimsk bønn ved Ullersmo fengsel

Fengselslege Trond A. Linstad vil innføre muslimsk fredagsbønn i Ullersmo fengsel.

I et brev til justisminister Knut Storberget ber Linstad om økonomisk støtte til å få en fast imam på besøk hver eneste fredag.

– Ved Ullersmo fengsel er en stor andel av de
innsatte innvandrere med muslimsk bakgrunn. Det er et stort behov for
at de kan få besøk av en imam til fredagsbønn en gang i uke. De trenger
dette av trosmessige grunner. Det er også grunn til å anta at dette kan
være viktig i et rehabiliteringsperspektiv, skriver fengselslegen i
brevet.

– Dette handler også om respekt for
enkeltindivider. Mange av dem som sitter her er i en vanskelig
situasjon med mye stress, sier han Romerikets Blad.

Det er ikke bare fengselslegen som har engasjert seg i saken.
Også fengselsprest Trygve Eriksen har jobbet aktiv for å finne fram til
en ordning.

Fengselsdirektør Ellen C. Bjercke støtter initiativet fra fengselspresten og fengselslegen.