Mister alle rettigheter om ikke vedtaket fra UNE omgjøres

Livet på vent

 
Foto: Kristian Mendoza
Etter 21 år i Norge blir Nasser Mohammed (38) kastet ut av landet. Den tidligere rusmisbrukeren får behandling i påvente av omgjøring av vedtaket.

Nå frykter han at utvisningsvedtaket fra Utlendingsnemda (UNE) i 1998 kan tvinge ham ilbake til et liv i rus og kriminalitet. I dag er Mohammed rettighetsløs, og har søkt omgjøring av utvisningsvedtaket til Utlendingsnemad (UNE). Han har anket vedtaket tre ganger tidligere, uten å få medhold.

Eritreeren har siden han ble utvist for 11 år siden vært i Norge som papirløs. Han går på metadon, og jobber som frivillig på Fattighuset.

– Norge kan ikke kaste meg ut av
landet, for Eritrea tar ikke imot folk som ikke vil dit. Norske myndigheter burde i
det minste se at jeg har forandret meg og gi meg en ny mulighet,
sier han.

Foto : Kristian Mendoza

UNE bør omgjøre tidligere vedtak og gi mannen en fremtid.

Jon Ole Martinsen, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Mohammed var 17 år gammel da han kom til Norge som flyktning på humanitært grunnlag. Han var sterkt preget av krigen i hjemlandet. Uten familien tilstede havnet han fort i rusmiljøet. Han begynte først med lettere stoffer som khat og cannabis, og senere med tunge stoffer som heroin og piller. Veien fra rus til kriminalitet var kort, og Mohammed er nå dømt for innbrudd og tyveri. Det er disse forholdene som er lagt til grunn i utvisningsvedtaket.

Foto : Kristian Mendoza

Vil ha ny sjanse
Da han først fikk beskjed om utkastelse, gjorde han ingenting.

Foto : Kristian Mendoza

– Jeg var rusmisbruker, og hadde ikke kapasitet til å
ta innover meg alvoret. Nå som jeg endelig har fått et
behandlingstilbud og går på metadon, kan jeg gjøre
noe positivt med livet mitt, forteller han.

Utrop har etter
Mohammeds ønske fått innsyn i dokumenter om saken hans fra sosialtjenesten og
Rusmiddeletaten. Ifølge disse får han metadon som han
henter på apoteket to ganger i uken gjennom Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Han har vært rusfri i to år.

Fordi han ikke kan dokumentere at han bor lovlig i Norge, har Skatteetaten registrert han som utvandret. Er man registrert som utvandret, mister man blant annet retten til medisinsk behandling og sosialhjelp. Han har imidlertid anket skatteetatens vedtak, men lever
på lånt tid. Det kan være snakk om uker.

Jon Ole Martinsen er rådgiver i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) og kjenner til saken.

– Hvis vedtaket ikke blir omgjort, er Lier transittmottak det eneste tilbudet Mohammed kan få. Og Lier er ikke er ikke riktig sted for personer i hans situasjon. Veien tilbake til rus og kriminalitet blir det eneste valget for han, mener Martinsen.

Får ikke svar fra UNE
Mohammeds forsvarer Preben Henriksen i
Fri rettshjelp har sendt dokumentasjon fra sosialtjenesten og Rusmiddeletaten til UNE i et forsøk på å få omgjort vedtaket. I over
et år har han sendt brev uten å få endelig svar fra etaten. Han bekrefter UNE generelt er veldig strenge i utvisningssaker. Likevel øyner han et håp for Mohammed og mener hans situasjon i Norge er en grunn til å gi ham opphold.

– Mohammed kom til Norge som ung
og har bodd her svært lenge. Med det livet han har levd i Norge, er det sterke menneskelige hensyn som ligger til grunn, sier han.

Henriksen vil ikke kommentere hvorvidt UNE har brukt lang tid, men Martinsen i SEIF kritiserer etaten. Ifølge han kan behandlingen av utvisningssaker ta flere år.


Bør omgjøre vedtaket
Ifølge Martinsen kan UNE i større grad ta hensyn til at Mohammed kom til landet som enslig mindreårig asylsøker og at myndighetene hadde et ansvar når han begynte å falle ut av systemet. Han minner også om FNs anbefalinger som fraråder retur til Eritrea.  

– UNE bør omgjøre tidligere vedtak og gi mannen en fremtid, sier han.

Lang behandlingstid
Bjørn Lyster, informasjonsjef i UNE er klar over at omgjøringsbegjæringen har tatt lang tid å behandle, men sier at den snart vil bli besvart.

– Ja, det har tatt lang tid. Dette henger sammen med at Utlendingsnemnda har svært mange utvisningssaker til behandling, og vi har høyere prioritet på de sakene hvor det ennå ikke er fattet et endelig utvisningsvedtak, skriver han i en e-post til Utrop.

Han vil ikke kommentere hvor langt de har kommet med saken, eller hva mulig utfall av saken kan bli, men presiserer at Justisdepartementet og Utlendingsnemnda har sett på saken ved tre tidligere anledninger. Mohammed har ikke av den grunn blitt gitt noe håp om videre opphold, opplyser han.

– Ut over dette må dere vente til beslutningen som gjelder omgjøring av vedtaket etter hvert kommer, sier han til Utrop.