De store partiene frister studentpolitikere med penger og privilegier

Skittent spill preger Indias studentvalg

Første trinn: Studentvalgene ved Delhi University er et springbrett til den nasjonale politikken. India ser til landets ungdom i håp å skape et bedre grunnlag for vekst og framgang. Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikipedia
I India har valgene ved universitetene blitt stadig viktigere. Studentvalgene dreier seg ikke lenger først og fremst om studentvelferd og universitetssaker, men er blitt en del av den knallharde kampen mellom partiene om å lokke til seg unge velgere. 

 

I den indiske hovedstaden Dehli er studentvalgene blitt politiske arenaer av nasjonal betydning. Hele byen engasjerer seg når studentene går til valg. Kampanjeframstøt, valgløfter, vinne hjerter – det gjelder å skaffe seg flest mulig av de 85 000 studentenes stemmer og bli valgt inn i studentparlamentet.

Satser på de unge

Det indiske demokratiet er det største i verden og har en 52 år lang historie, men har også gjennomgått forandringer opp gjennom årene. Fremdeles stemmer 43 prosent av befolkningen folk over 60 år inn i sentrale maktposisjoner.

Interessen for politikk kommer for enkelte som en naturlig følge av å tilhøre legendariske familier som Gandhi’ene. Andre må begynne fra bunnen. Å vinne et studentvalg ved et av universitetene, særlig i Delhi, gir et godt utgangspunkt.

Politikerne ser på valgene ved universitetene som en viktig kilde til framtidig støtte fra unge velgere. Derfor prøver de ulike metoder for å få kontroll over valgprosessen. Unge kandidater blir fristet på diverse måter. Allerede fra første skoledag er oppmerksomheten rundt studentvalgene enorm. En måte å tiltrekke seg potensielle velgere på er å hjelpe de nye studentene med å komme seg inn på bestemte studier og skoler. Til gjengjeld brukes den heldige som har fått hjelp til å rekruttere flere velgere fram mot studentvalget, og senere til nasjonale valg. Studentvalgene holdes som regel i september, og allerede i juli henger det store plakater på campus som ønsker de nye studentene velkommen.

De unge blir revet med av grådigheten hos de som har penger og makt.

Trekker i trådene
Studentvalgene dreier seg ikke lenger først og fremst om studentvelferd og universitetssaker, men er blitt en forlengelse av den beintøffe konkurransen om topposisjoner i indisk politikk.

Skandale: Saken om professor H S Sabharwal Ujjain, som døde av lungeskader etter at han ble banket opp av aktivister fra ABVP, vakte stor oppsikt og satte fokus på bruk av vold i studentvalgene. Foto: Wikimedia Commons
Foto : Wikipedia

Det sies at studentvalgene i Dehli i virkeligheten utspilles mellom de to store nasjonale partiene, Bhartiya Janta Party (BJP) og Kongresspartiet (Cong). På den ene siden står Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad (ABVP) som er støttet av BJP, og på den andre siden står Den indiske studentunionen (NSUI) som støttes av Cong. Uavhengige kandidater har liten sjanse i konkurransen med de store. Ofte bestikkes eller trues de uavhengige til å trekke seg fra valget.

Viktig: Valg ved Delhi University.
Foto : Wikipedia

Finansiering
Å delta i studentvalg er en dyr affære. Noen kandidater tar pengene fra egen lomme, men for det meste finansieres valgene av rikspolitikere som deltar i kulissene. Hvert parti investerer gjerne i størrelsesorden 50-60 000 kroner (4-500 000 rupi), hvor av størsteparten går til én utvalgt kandidat. Flere kandidater hadde et budsjett på mellom 30 og 60 000 kroner ved det siste valget til studentpresident. Kostnadene utgjøres blant annet av trykking av plakater og å ha biler til disposisjon. Bare dette beløper seg ofte til flere hundre kroner daglig. [BNP per innbygger i India er i underkant av 20 000 kroner, mens tallet i Norge til sammenligning er godt over 300 000 kroner, red. anm.]

I tillegg kommer utgifter til kampanjestaben, som skal ha mat og husly under valgkampen, gjerne beskyttet av et par livvakter bevæpnet med kniver og pistoler.

Bruk av vold

Keshav Jindal er selv student ved Delhi University.

– Å bruke så mye penger på et studentvalg setter et dårlig eksempel for et demokratisk land som India, sier han.

En valgkampanje kan i noen tilfeller utarte til stygge episoder. Saken om professor H S Sabharwal Ujjain, som døde av lungeskader etter at han ble banket opp av aktivister fra ABVP, vakte stor oppsikt. Sabharwal var på det tidspunktet leder ved institutt for statsvitenskap ved Ujjan Madhav-universitetet. Han hadde prøvd å overbevise studentene om å utsette studentvalgene.

Flere av kandidatene som deltar i valgkampen har kriminelle rulleblad. Det kommer også stadig flere meldinger om at kandidater driver gambling eller spritsjapper som igjen er del av større kriminelle nettverk. Politiske partier knytter til seg unge støttespillere på universitetene gjennom idrettsstipender eller andre kvoteordninger. Kandidatene står dermed ikke bare i takknemlighetsgjeld til partitoppene i forbindelse med studentvalgene, men gjøres til marionetter for sine politiske overordnede i lang tid framover.

Valgseier gir makt
De politiske partiene tar kontakt med vinnerne i studentvalgene i forsikring om at de har støtte i deres område. Når parlamentsvalgene kommer, har de store partiene allerede sikret seg en viss støtte i områdene der “deres” kandidater holder til. Å vinne studentvalget i Dehli garanterer en maktbase og bekjentskaper i politiske kretser.

Mange studentledere føler at studentvalgene må gjøres uavhengige av storpolitikken. I virkeligheten er det de store politiske partiene som kjemper om makt ved studentvalgene og studentkandidatene er redusert til viljeløse frontfigurer.

– En student begynner på universitetet for å studere, og ikke for å drive politikk. De unge blir revet med av grådigheten hos de som har penger og makt, sier professor Ramdas Suri fra Delhi University.

Damini Kalyani, som også er professor, mener imidlertid at studentpolitikken er en velegnet arena for mange studenter til å gjøre seg nyttige livserfaringer.

– Alt kan ikke læres ved å lese bøker. Å delta i studentvalg kan også bidra til at studenter lærer om valgsystemet, som er viktig for vårt demokrati. Det er trist at studenter ikke klarer  å avholde disse studentvalgene uten vold og skittent politisk spill, men det er nettopp derfor det er en utfordring for myndighetene, lærerne og studentene å avholde studentvalg på fredelig vis, sier professor Kalyani.

Samtlige intervjuobjekters navn har blitt endret for anonymitet.