Tegningene var propaganda

 
For å skape et harmonisk samfunn må vi respektere hverandres verdier, ikke krenke våre medmennesker, skriver innsenderen.

Jeg elsker ytringsfrihet. Ikke bare som en lov som konstaterer min frihet til å tale fritt, men også fordi det å tale fritt er en gudegitt evne. En journalist, for eksempel, har evnen til å bruke denne friheten til fordel for samfunnet. Dette gjør en journalist til en person som har innflytelse på befolkningen, og gjør denne personen bak blekket til en person med makt – makten til å opplyse, reflektere, avsløre, promotere, og til og med gjøre noen vondt. Til forskjell fra en kjeltring som stjeler TV-en din, er ikke skaden en fysisk skade, som et slag mot ansiktet, men heller en psykisk skade, som kan nedverdige, knuse selvtillit, og krenke ting av høyeste verdi. 

Si fra
Enhver maktposisjon kan misbrukes, og derfor finnes det lover som begrenser enhver maktposisjon, slik at den ikke skal misbrukes av innehaveren. Derfor kan du, hvis du blir misbrukt på noen måte av media, melde det inn til Pressen faglige utvalg (PFU). Det kan til og med gå videre til en rettssak. Dette kalles for presseetikk, og er et fag alle utdannede journalister går gjennom. 

Grunnen til at jeg nevner dette, er for å sette det i sammenheng med karikaturstegningene som har fått fokus den siste tiden, etter drapforsøket på tegneren av disse diskriminerende bildene. I denne situasjonen har pressen misbrukt sin makt som innehaver av innflytelse, og har feilet i et forsøk på å ikke krenke æren til en viktig minoritet i landet. 

Det ligger ikke noen god tanke bak en handling som gjør så stor skade, dette er religionspolitikk.

Hykleri
Det er et misbruk av ytringsfriheten når en person sårer 1,2 milliarder muslimer verden over, ifølge tall fra CIA. Å avbilde profeten Muhammed er et veldig stort TABU, som det er blitt tatt strenge forbehold mot siden Profetens tid. Men likevel, hvis en muslim føler at denne 1600 år gamle tradisjonen blir krenket, så er det ikke “lov” til å demonstrere mot det uten å bli møtt med et hyklersk argument om “at det å ta hensyn til muslimer vil krenke ytringsfriheten vår.” 

Hvis du, alene, har lov til å føre rettssak eller i det minste melde slike krenkelser inn til PFU, så hvorfor skal ikke en sjettedel av verdens befolkning få lov til det. At folk knuste ambassader og brente flagg, var unødvendig og feil siden det ikke var Norge og Danmark som stod bak dette som land, men at redaktørene bare var norske og danske av nasjonalitet, slik drapet i Kongo er begått av nordmenn og ikke Norge. 

Ta hensyn
Her kommer medmenneskelighet inn i bildet. Vi som medmennesker har evnen til å påvirke mellommenneskelige forhold i positiv eller negativ retning, og da er det vår plikt å ta hensyn til hverandres verdier. Og når vi vil beholde en venn, så er det kanskje lurt å formulere seg vennlig når et tema er sårt, og ikke gå over streken. Selv om en ytring er ment som en spøk, i dette tilfellet en spøkefull tegning, kan ytringen likevel sende et krenkende budskap til en stor del av verdens befolkning. Det ligger ikke noen god tanke bak en handling som gjør så stor skade, dette er religionspolitikk og propaganda.

La oss ikke bli revet med i dette hykleriet som prøver å bruke en god verdi som ytringsfrihet som grunnlag for begå en så stor krenkelse av uetisk og umoralsk art i en verden hvor vi må vise medmennesket for å kunne fungere i et harmonisk samfunn. Dette er budskapet vi vanligvis sender til alle andre land på kloden – likeverd, harmoni og fred. Hva med å starte med seg selv først?