Svar på spørsmål. LETTNORSK

1. Det nye huset skal ligge på Grünerløkka.2. Biskopen i Oslo heter Ole Christian Kvarme.3. Muslimene var sinte på grunn av karikaturtegningene av profeten Mohammed. 4. 63 prosent av innvandrere med norsk statsborgerskap stemte i 1997.5. 76 prosent av alle norske statsborgere over 18 år stemte i 2009.6. Elvis Chi Nwosu representerer Arbeiderpartiet (Ap). 

1. Det nye huset skal ligge på Grünerløkka.
2. Biskopen i Oslo heter Ole Christian Kvarme.
3. Muslimene var sinte på grunn av karikaturtegningene av profeten Mohammed.
4. 63 prosent av innvandrere med norsk statsborgerskap stemte i 1997.
5. 76 prosent av alle norske statsborgere over 18 år stemte i 2009.
6. Elvis Chi Nwosu representerer Arbeiderpartiet (Ap).