Bergen SV – et segregert parti?

Presset ut? Amir Payan (SV) måtte forlate Bergen SV etter at han sammenlignet regjeringens asylpolitikk med nazisme. Innsenderen forsvarer Payan og mener han har blitt utsatt for ufine metoder av Bergen SV.
Min påstand er at det fins en mektig elite i Bergen SV, og at en eller flere fra denne eliten i lengre tid har brukt lekkasjer, anonyme uttalelser til media, desinformasjon og andre ”ufine” virkemidler for å sverte og motarbeide Amir Payan, skriver innsenderen.
Peter Pareliussen, talsperson for over 200 medlemmer av Bergen SV
Latest posts by Peter Pareliussen, talsperson for over 200 medlemmer av Bergen SV (see all)

I forbindelse med prosessen mot den frittalende SV-politikeren Amir Payan tok jeg før jul til orde for at man i Bergen SV skulle la partipisken ligge, og heller akseptere, ja omfavne, mangfold og demokrati i partiet. Mitt råd blei ikke fulgt, hverken av styre eller årsmøte, og som en følge av dette har situasjonen i Bergen SV nå gått fra vondt til verre. Det har blitt begått alvorlige feil, som kommer til å få et etterspill. 

Skviset ut

Først litt om bakgrunnen for situasjonen. I media har man fokusert på Payans mer eller mindre berettigede ”naziuttalelse” som grunn til å skvise ham ut av hans verv i SV. Men den viktigste grunnen, ifølge sakspapirer og styremedlemmer, er det man vagt definerer som ”samarbeidsproblemer”. Dersom man definerer samarbeid som det å sitte pent, holde munn, ta diktat, og gjøre som man får beskjed om, så kan man trygt si at Amir har ”samarbeidsproblemer”. Men dersom man legger en mer tosidig forståelse i ordet, der begge parter har noe å si, og en viss frihet til å handle selvstendig og ha en mening, så blir det vanskeligere å godta at man ensidig legger skylda for de oppståtte problemer på ham.

Min påstand er at det fins en mektig elite i partilaget, og at en eller flere fra denne eliten i lengre tid har brukt lekkasjer, anonyme uttalelser til media, desinformasjon og andre litt ”ufine” virkemidler for å sverte og motarbeide Payan. Slik har man greid å skvise ham ut, slik man før har gjort det med andre personer som ikke ville gå i takt. Det er tankevekkende at dette skjer gjentatte ganger i det tolerante SV, når både AP i Kvam og nå sist KrF har greid å håndtere indre dissens og uro på en helt annen måte.  

Portvokter

Bortsett fra dette  innser vi at politikken kan være nådeløs. Problema oppstår først når noen går uetisk eller direkte ulovlig til verks. I Bergen SV kan det virke som det fins en selvoppnevnt grå eminense. Denne personen og hans støttespillere har gitt seg seg selv jobben som ”dørvakt”. Denne dørvakta har vokta døra til Bergen SV, og effektivt holdt angivelige politiske motstandere utenfor innflytelse, ja, i noen tilfeller skal han til og med, i strid med lover og vedtekter, ha gått inn og fjerna utenlandsk klingende navn fra partiets medlemsliste. Dette går klart mot vårt grunnsyn, som er “ulike mennesker -like muligheter”!

I flere år har det også  gått rykter om uryddigheter rundt Bergen SVs års- og nominasjonsmøter. Ved årets årsmøte toppet det seg, da en utro tjener i partiapparatet beviselig lekket sensitive personopplysninger til media. Dette er et klart brudd på lova, og er ikke noe et parti som SV kan være bekjent av!

Sosialistisk sjel

I det siste har jeg blitt beskyldt for å ville rive partiet i to. Det motsatte er faktisk tilfelle. Vi vil redde partiet! Vi vil renske partilaget for ukultur og gjenreise partiets demokratiske og sosialistiske sjel! Vi har således meldt saken til partiet sentralt, samt kobla inn Datatilsynet. Andre tiltak blir vurdert fortløpende. 

Denne saka handler ikke lenger om en frittalende politiker i unåde, men om over 200 medlemmer i SV, som føler seg tilsidesatt og urettferdig behandla.

Denne saka handler ikke lenger om en frittalende politiker i unåde, men om over 200 medlemmer i SV, som føler seg tilsidesatt, motarbeida, mistenkeliggjort som gruppe, og urettferdig behandla. Slik situasjonen er i dag, så framstår Bergen SV som et segregert parti, der en hel gruppe med oppegående, politiske og sosialistiske mennesker blir mer eller mindre systematisk skjøvet ut over sidelinja. Vi kan akseptere politiske nederlag, men vi kan aldri akseptere at sentrale personer i partiapparatet tyr til ulovlige midler for å skvise ut ei hel gruppe fra partiet! La oss få slutt på ukulturen, og gjenreise Bergen SV som et inkluderende, integrert mangfoldsparti!