Asylsøkere i Skien På vei

Hadi og Alibaba er blant bidragsytere til avia På Vei.
Foto: Silje Moen
”På vei” til befolkningen i Skien.

”På vei” er en avis som lages av beboere på Skien asylmottak. Avisa inneholder artikler om livet på Skien mottak. Målgruppen for
avisa er beboere og befolkningen i Skien.

– Gjennom å informere om hva som skjer på mottaket og hva det er vi egentlig gjør her, håper vi nemlig å bli en mer åpen og synlig aktør i Skien, sier prosjektleder og redaktør Silje-C. K. Moen.

Beboerne er med å skrive tekster i tillegg til å ta bilder. På Vei skrives kun på norsk, men på et enkelt språk.

– Avisa med artikler om dem selv og sosiale aktiviteter vil virke samlende. I tillegg vil avisa framover fylles med informasjon som er relevant for deres situasjon. For eksempel vil neste nummer inneholde et intervju med en representant for organisasjonen IOM, som blant annet hjelper asylsøkere tilbake til hjemlandet, sier Moen.

Les På vei på PDF