Notiser

 
Author Recent Posts Kristian Mendoza Latest posts by Kristian Mendoza (see all) – Hvilken julesang liker du best? - 24.12.2018 – Hvilket statsborgerskap ville du hatt i tillegg? - 17.12.2018 – Skal du feire julebord i år? - 06.12.2018 Diabeteslinjen på urdu Diabeteslinjen svarer på spørsmål på urdu og punjabi hver fredag. Diabetesforbundets informasjonstjeneste driver […]

Diabeteslinjen på urdu
Diabeteslinjen svarer på spørsmål på urdu og punjabi hver fredag. Diabetesforbundets informasjonstjeneste driver telefontjenesten. Forbundet forteller at det er erfarne veiledere og helsepersonell som svarer på spørsmålene.

– Vi vet at spesielt personer fra India og Pakistan er utsatt for type 2-diabetes, sier Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet. De fleste med fra Pakistan og India snakker eller skriver urdu eller punjabi. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at cirka 37 000 personer med indisk og pakistansk bakgrunn bor i Norge.

Mobbing av minoritetselever på politihøgskolen

Kvotering har ført til mobbing av minoritetsstudenter på Politihøgskolen (PHS). Minoritetsombud for politiet Navjot Kaur Sandhu er bekymret for at mobbingen av flerkulturelle studenter vil fortsette dersom PHS også kvoterer i år. Hele 28 av 32 studenter fikk unntak fra opptakskravene ved PHS. Tre fikk unntak fra kravet om karakteren 3 i norsk hovedmål. Det førte til mobbing av flere av de nye studentene, melder politiforum.no. Sandhu peker på at ikke bare stigmatiserer kvoteringen de etniske minoritetene, den er også uheldig med tanke på manglende kompetanse i politistyrken.

 – Det er veldig viktig å kunne norsk når du jobber i politiet. Både for ikke å misforstå viktige beskjeder, men også for å få respekt hos kolleger og hos befolkningen ellers, sier hun.

Sunniva Ørstavik er Norges nye likestilling- og diskrimineringsombud
Foto : Henrik Kreilisheim

Minoritetselever bedre i engelsk
Elever med flerkulturell bakgrunn skåret lavere på de nasjonale prøvene enn de norsketniske. Men de gjorde det bedre i engelsk enn gjennomsnittet.
Norskfødte elever med innvandrerforeldre oppnådde best resultat i engelsk på de nasjonale prøvene på femte trinn, melder SSB. I lesing er derimot forskjellene store, om lag 48 prosent av innvandrerelevene lå på det laveste nivået i lesing, mot i underkant av 25 prosent av elever uten innvandrerforeldre.

Mange drap på uigurer i Kina og Øst Turkistan
Kinesiske myndigheter sprer systematisk hat mot den uigurske minoriteten i landet, mener uigurske talspersoner.

Foto : Kagge Forlag

Knivdrapet på en uigursk kelner i byen Shenzhen i januar var bare det
siste av en rekke angrep mot sivilie uigurer i Kina, ifølge den
uigurske opposisjonslederen Rebiya Kadeer, som i dag lever i eksil i
USA. Det melder Radio Free Asia. – Vi fordømmer slike angrep som er
blitt utført i kjølvannet av den kinesiske regjeringens kontinuerlige
angrep på uigurene, sier hun.

World Uyghur Congress har mottatt
informasjon om hundrevis av drap og uforklarlige dødsfall. Det sier
Kadeer sier til Radio Free Asia.

Kultur:
Dropper fargede modeller
Nettstedet Jezebel.com
skriver at 84 prosent av modellene som ble brukt under New York Fashion
Week var hvite. Marianne Jemtegård er redaktør i magasinet Vixen, og
har flere ganger valgt å ha fargede modeller på forsiden av magasinet.
Hun mener at det er feil at fargede modeller selger mindre
enn hvite modeller.

Shabana vant Fredrikkeprisen
Komikeren
og skribenten Shabana Rehman Gaarder fikk årets
Fredrikkepris. Det er Norske Kvinners Sanitetsforening som deler ut prisen. Prisen er en skulptur, et diplom og 100.000 kroner. Prispengene er ikke
personlige, og Rehman Gaarder gir halvparten til nettstedet X-plosiv,
som drives av to norsk-pakistanske kvinner, og organisasjonen LIM, som er en organisasjon for liberale muslimer. – Det
er en stor ære og jeg er superstolt, sier Shabana Rehman
Gaarder.

Lettnorsk:

Flest innvandrere i Klassekampen
Av de store avisene VG, Aftenposten, Dagbladet, Klassekampen og andre er det Klassekampen som skriver mest om innvandrere. Det kommer fram i en ny undersøkelse. Stavanger Aftenblad skriver minst, ifølge Retriever. Retriever driver med medieanalyse og medieovervåkning.

Ombud sier ja til barne-hijab
Likestillings- og diskrimineringsombudet sier nei til forbud mot hijab i barneskolen.

Ombud
Sunniva Ørstavik (bildet) mener at barn må få bestemme selv hvordan de skal kle
seg, og sier at et forbud mot klesplagg ikke hører hjemme i norsk
tradisjon.

Denne uken sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen at
hun vil ha hijaben ut av barneskolen. Hun mener hijab gjør det
vanskelig for barn å ta egne valg.