Læreryrket lite populært blant minoriteter

0
Høye ambisjoner, kombinert med læreryrkets lave anseelse og lave lønn, gjør at unge minoritetstudenter velger bort faget. Lærerstudenter Utrop har snakket med foreslår lønnsøkning og informasjonskampanjer for å få flere flerkulturelle til yrket.

Å snakke Frp-språk

0
Både politikere i Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti deler Frps syn på flere områder, spesielt i asyl- og innvandringspolitikk. Nå er det ikke uvanlig å høre den samme retorikken som Frp-politikere bruker fra politikere i andre partier.

Starter selvhjelpsgruppe for muslimer

0
Hun ble tvangsgiftet som 18-åring og måtte slutte på skolen. Etter seks år skilte hun seg. Abida Akhtar (36) ville gå sin egen vei.

De leker for å lære norsk

0
Norskkursene i bydel Alna ligner ikke på andre norskkurs.  Damene lærer sang, fortellinger, humor, rollespill og mye annet. Alle kan snakke norsk uten tolk etter to måneder. Kursene er for somaliske kvinner.  

Norske journalister trenger flerkulturell kunnskap

0
Leder for Somalisk Nettverk, Bashe Musse mener etnisk norske journalister har altfor liten kunnskap om innvandrere og flerkulturelle miljøer. Derfor foreslår han at det innføres et eget flerkulturelt fag ved alle landets journalistutdanninger.

Kraftig økning av minortitetsstudenter

Antall studenter med minoritetsbakgrunn som søker høyere utdanning ved Universitet i Oslo (UiO) er doblet de siste årene. Det viser tall fra en rapport fra Universitetet i Oslo for 2009.Rapporten er lagd av MiFa.

For dyrt å oppfordre innvandrere

Utrop for fem år siden: Universitetet i Oslo tar seg ikke råd til legge til denne standard setningen på stillingsannonser: "Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke."

LETTNORSK: Svar på spørsmål

0
1. Kursene foregår i bydel Alna.2. Kursene er for somaliske kvinner. 3. Det betyr at du spiller rollen som en annen person enn deg selv. Det...

Verdt å få med seg

0
Seminar:  Arbeidsinnvandringen fra 70-årene – og polske arbeidsinnvandrere i dag Bolig, arbeidsforhold og norskopplæring. Fortløpende påmelding til Jørn Lyhmann, 23422731, Elisabeth Appa Beveney,  234...

Å kjøre en fet bil

0
Samfunnet er veldig fokusert på jenter med minoritetsbakgrunn, de motiveres og oppmuntres til å søke høyere utdanning. Minoritetsguttene er blitt glemt.