Fremdeles flest som velger medisin

Kraftig økning av minortitetsstudenter

Fremtidens leger: Usman A. Mushtaq (20), Senthurran Sritharan (20), Gauhar Ayub Chaudhary (23), Camilla John (20)
Foto: Sara Saifi
Antall studenter med minoritetsbakgrunn som søker høyere utdanning ved Universitet i Oslo (UiO) er doblet de siste årene. Det viser tall fra en rapport fra Universitetet i Oslo for 2009.Rapporten er lagd av MiFa.
Saroj Chumber og Souhaila Bougrine
Latest posts by Saroj Chumber og Souhaila Bougrine (see all)

En rapport Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA) ved UiO ga ut i februar 2009 viser at 21 prosent av  studentene som tar tannlegeutdanningen ved Det odontologiske fakultet har minoritetsbakgrunn.
 
Rapporten viser også at trenden er at stadig flere minoritetsstudenter tar høyere utdanning. Hedvig Lie Nygaard jobber for Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA), som er en del av Studieavdelingen ved UiO, i seksjon for studentinformasjon og opptak.

– Andelen minoritetsstudenter ved UiO har blitt fordoblet siden oppstarten av MiFA i 2003, sier hun.
 
Ifølge henne er grunnen til at flere og flere tar høyere utdanning at de anser det som en god og nødvendig vei for å oppnå målene sine. For mange er UiO et naturlig valg.

– Vi ser at det rekrutteringsarbeidet vi driver, gir resultater og fører til økning i søkertallene fra våre samarbeidsskoler, sier hun.

To ting på en gang:Tannlegeyrke er lett å kombinere med familieliv. Bano Singh, tannlege og doktorgradstipendiat ved Det odontologiske fakultet i Oslo.
Foto : Sara Saifi

Guttene henger etter jentene når det gjelder høyere utdanning. Det er en svært uheldig utvikling.

Medisin populært
Det er fortsatt Medisinsk fakultet som er mest populært med 12 prosent studenter med minoritetsbakgrunn. 

Målrettet: Sna Dar(23) er født og vokst opp i Norge, men foreldrene hennes kommer fra Pakistan. Hun vil bli lege.
Foto : Sara Saifi

– I tillegg ser vi at UiO er et populært studiested generelt, uavhengig av søkerens etniske bakgrunn, sier Nygaard.

Tenner på studier: Camilla John gÃ¥r pÃ¥ Det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo
Foto : Sara Saifi

I løpet av ti år har det samlede søkertallet til UiO steget kraftig.

Positivt press: Usman A. Mushtaq, studerer medisin ved medisinskfakultet i Oslo. Han synes at det er bra at foreldre oppmuntrer barna sine til å ta høyere utdanning.
Foto : Sara Saifi

– Det er jo gledelig å se at minoritetsstudenter følger den samme trenden, sier hun.

Foto : Sara Saifi

Flest kvinner blir tannlege
Kvinner er overrepresentert på studiene på Det Odontologiske fakultetet. Det gjelder både minoriteter og etnisk norske.

Bano Singh, tannlege og doktorgradstipendiat ved Det odontologiske fakultet, mener tannlegeutdanningen passer henne bedre enn medisin.

Foto : Sara Saifi

– Yrket lar seg lett å kombinere med familieliv. Mange velger odontologi etter at de ikke har fått nok poeng til å komme inn på medisin, men det finnes også de som har tannlege som sitt førstevalg, sier hun.

Foto : Sara Saifi

Hun ville selv bli lege, men endret mening etter at hun så hva legejobben til mannen krevde i form av turnus, døgnvakt og jobbing i juleferie og påskeferie.

Legestudenter: Fortsatt er det legeyrket som er mest populæ¦r blant minoritetsstudenter.
Fra venstre: Alban Mecinaj, Sna Dar og Senthurran Srithan
Foto : Henrik Kreilisheim

– Medisinutdanningen tar seks år, og turnustjenesten varer ett og halvt år. Da kan du bli sendt hvor som helst i landet. Mange med minoritetsbakgrunn er ganske bundet til Oslo.

Rapporten fra MiFA viser også at andelen kvinnelige studenter med minoritetsbakgrunn er større enn mannlige på alle fakulteter bortsett fra på Det matematisk-naturvitenskaplige. 

– Vi er bevisste på at guttene på mange måter henger litt etter jentene når det gjelder høyere utdanning. Det er en svært uheldig utvikling, som for øvrig ikke bare gjelder minoritetsstudenter, forklarer Nygaard.

Statusyrke
Usman A. Mushtaq (20) er født og oppvokst i Norge, men foreldrene kommer fra Pakistan. Han går andre år på legestudiet ved UiO. 
Ifølge han er det forskjellige grunner til at minoritetsstudenter vil bli leger.

– Legeyrket har høy status, sier han.
 
Familien oppmuntret han til å velge medisin. Faren kom til Norge på 1970-tallet og hadde to jobber for å forsørge familien.

– Faren min ville at jeg skulle gjøre noe bra med livet mitt. Press fra foreldrene kan være positivt og føre til at flere søker seg til høyere utdanning, mener han.

Camilla James (20) kommer opprinnelig fra Sri Lanka og går på tannlegeutdanning ved Det odontologiske fakultet i Oslo. 

– Jeg ville bli lege, men jeg fikk ikke nok poeng, og da ble neste valg odontologi, sier hun. 

– Finnes andre muligheter
Bano Singh mener at både familien og studenter bør også tenke på andre yrker enn legeyrke.

– De fleste innvandrere vil jo at barna skal bli lege, tannlege eller ingeniør, men det finnes også andre muligheter. Tannpleier, tanntekniker eller andre helserelaterte yrker som bioingeniør, radiograf, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og sykepleier er alle gode yrker. Lønnen er ganske bra og utdanningen kortere, sier hun.

Selv om tallene for 2010 ikke er klare ennå, tror ikke Hedvig Lie Nygaard  det blir radikale endringer hverken i ene eller andre retning.

– Vi har jo sett en jevn økning i løpet av de siste årene, så vi håper på at denne holder seg stabil. sier hun.

To om medisin
 
Senthaurran Sritharan (20) er født og vokst opp i Norge. Foreldrene kommer fra Sri Lanka.
 
– Hvorfor valgte du medisin?

– Legeyrket har en mening, du får hjelpe andre mennesker, og det er en utdanning man kan bruke hvor som helst. 

– Hva ville din familie?
– Familien min er fornøyd med yrkesvalget mitt.

Sna Dar (23) kommer opprinnelig fra Pakistan

– Hvorfor valgte du medisin?

– Det er gøy å jobbe med mennesker, og det er en givende jobb.

– Hva ville din familie?

– De presset meg ikke til å velge medisin, jeg ville selv bli lege.  

Faktaboks

Om MiFA:

    * MiFA står for Mangfold i Fokus i Akademia, som jobber med økt deltakelse av ulike etniske minoriteter i høyere utdanning. MiFA ble etablert i 2003.
    * Organisasjonen er en del av Studieavdelingen ved UiO og samarbeider med videregående skoler i Oslo gjennom en rekke ulike tiltak.
    * Gjennom rekruttering satser MiFA på å øke skoleelevers bevissthet om høyere utdanning, samt å motivere studenter ved UiO til å fullføre høyere utdanning.