Tenk nytt eller spille den gamle låten?

Nylig uttalte statsministeren Jens Stoltenberg til Ukeavisen Ledelsen at Ap skal tenke nytt i integreringspolitikken. Det at Norge trenger å tenke nytt når det gjelder integrering, er sikkert mange enige i, men det store spørsmålet er hvordan vi gjør dette. Det er det delte meninger om.
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Arbeiderpartiets nylig nedsatte integreringsutvalg, med Jonas Gahr Støre i spissen, skal jobbe frem mot Aps landsmøte våren 2011.

Valget av Støre er strategisk godt, da de fleste fra minoritetsbakgrunn er positivt inntstilt til Støre, selv om enkelte er skeptiske til Norges rolle i Afghanistan.

Men når Jens Stoltenberg sier at slagordet fra 2004 “Gjør din plikt, krev din rett” fortsatt er bra nok, kan man lure på hva som er nytt i den “nye” integreringpolitikken.

Ap må avstå fra den store fristelsen populistisk propaganda i dag dessverre utgjør.

Det er ingen tvil om at de aller fleste med minoritetsbakgrunn gjør sin plikt: Mange er i jobb, utdanning og praksis. Dette gjelder også asylsøkere. Folk glemmer ofte at asylsøkere, som får diverse støtteordninger, ofte er under praksis, går på jobb eller er under norskopplæring. De gjør en innsats, selv om de ikke er med i statistikken som skattebetalere.

Integrering går greit så lenge de fleste gjør sin plikt. Problemene oppstår når minoriteter begynner å kreve sin rett: rett til bli likestilt med nordmenn, rett til å bruke klærne de vil, rett til å ha en tro som er annerledes. Rett til arbeid er en av de viktigste rettigheter, og det er her regjeringen bør sette inn støtet.

Statsministeren er også bekymret for det store frafallet av minoritetsgutter fra videregående, men dette gjelder også etnisk norske gutter.

Og så må Jens Stoltenberg spørre nettopp disse gutta hvorfor de dropper ut av skolen. Motivasjon og lokkemidler fungerer bedre enn straff, det vet alle som jobber med ungdom.

For mange ungdommer er det viktigere å tjene penger enn å ta høyere utdanning. Norge trenger ikke bare ingeniører, IT-konsulenter, leger og andre høye utdannede folk, men folk i alle yrker.

Det at Ap vil tenke nytt i integreringspolitikken er positivt, men når debatten kun er fokusert på hodeplagg og religion, gjenstår det å se hva som faktisk blir forandret.

Statsministeren har et godt poeng når han sier at vi må ikke svartmale situasjonen og at utviklingen går i riktig retning.

Det største utfordringen i
integreringspolitikken er motbevise påstander fra politikere som spiller islamkortet
og prøver å opprette skiller mellom grupper i samfunnet.

Ap må avstå fra den store fristelsen populistisk propaganda i dag dessverre utgjør.