På tide å møtes på midten

Medieeksperter er klare i sin dom: Media i Norge bidrar til økt polarisering i samfunnet. Men er det kun media som har skylden her?
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Nesten daglig leser vi om hvordan islamsk fundamentalisme er i anmarsj, selv om det er en liten gruppe som slutter opp om det vi kan kalle ekstremisme. Media har et ansvar om å opplyse om kritikkverdige samfunnforhold. Men media har også et ansvar for å gi et nyansert og balansert bilde av saker. Det er den biten som svikter, noe som igjen fører til at storsamfunnet ofte ikke får med seg hva som er årsaken til enkelte grupper ikke er integrert i det norske samfunnet.

Ifølge Store norske leksikon har den store innvandringen til Europa fra den tredje verden fra 1960-årene av skapt etniske spenninger i flere land, men ennå ikke noen større politisk polarisering. Vi ser at mange etniske grupper lever mer og mer isolert i flere land, noe som har skapt reaksjoner. Medias fokus på disse gruppene har bidratt til mer polarisering, det er det ingen tvil om.

Frankrike har vedtatt et forbud mot heldekkende plagg som burka, og i Norge diskuteres et tilsvarende forbud. Til tross for at kun et fåtall kvinner bruker heldekkende burka eller niqab. Men det har vært skrevet mye om det i media. Nylig vedtok Arbeiderpartiet på sitt landsmøte et forbud mot hodeplagg i  domstolene. Det betyr i praksis at enkelte grupper i samfunnet er nektet innpass i enkelte stillinger. Den type politikk vil kunne føre til økt polarisering.

Nylig vedtok Ap et forbud mot hodeplagg i domstolene. Den type politikk vil kunne føre til økt polarisering.

Unge muslimske kvinner som er født og oppvokst i Norge velger å bruke burka eller hijab eller et annet hodeplagg som et politisk symbol, og for å markere at det er forskjellsbehandling i samfunnet.

Feilslått integrering har ofte fått skylden for at det finnes parallellsamfunn i Norge. Heldigvis er polariseringen lite merkbar i Norge ennå. Vi har fortsatt tid til å snu den trenden. Polarisering kan unngås kun hvis både storsamfunnet og minoritetsgrupper møter hverandre midtveis. Det må lages arenaer der folk kan møtes på tvers av kultur og religion. Vi har fortsatt tid.