Ensomme nordmenn

 
Foto: Scanstockphoto
Ensomhet er den største folkesykdommen i Norge.

Alle kan føle seg ensomme i perioder, tross mange venner og stor familie. Det har blitt sagt at ensomhet er den eneste plagen man kan kurere kun ved å sette to tilfeller ved siden av hverandre. Nå som sommeren er her, er det flere og flere som merker at de er ensomme. Mens innvandrerfamilier har storfamilien nær og bor samlet, er det flere og flere norske som er skilte eller bor alene av andre grunner. Andelen unge som flytter hjemmefra er også stor i aldersgruppen 18-24, og ensomheten blant nettopp denne gruppen er høy. Hvem har ikke hørt at «blod er tykkere enn vann»? Også for mange etnisk norske er familie et viktig holdepunkt i tilværelsen.
I SSBs siste levekårsundersøkelse svarer hele 28 prosent, eller over én av fire nordmenn, at de har vært plaget av ensomhet. Undersøkelsen, som er gjennomført i 2008, samsvarer med en lignende spørreundersøkelse gjennomført av NOVA i 2007. Der svarer 21 prosent at de tidvis føler ensomhet. Blant de yngste (16-24 år) opplever nesten fire av ti ensomhet, ifølge tall fra SSB.

Familien er «redningen» for mange ensomme.

Kvinner er mer ensomme enn menn, og eldre over 70 år er mer ensomme enn de unge. Om lag to prosent av den voksne befolkningen i Norge sier at de ikke har noen å snakke fortrolig med, verken i eller utenfor familiekretsen. 14 prosent sier at de ikke har en fortrolig venn utenfor familien. Familien er altså «redningen» for mange ensomme, og når man ikke har en partner, da havner man kanskje i gruppen som ikke har noen fortrolige å snakke med overhodet. 
Røde Kors Besøkstjeneste har nesten 6000 frivillige besøksvenner over hele landet, fordelt på nesten alle Norges kommuner. De ser at antall ensomme øker, og har kartlagt følgende tall:
Tre av ti eldre, og to av ti yngre (under 65 år) opplever at de ikke har det sosiale nettverket de ønsker seg. 
Ifølge NOVA-forskerne Kirsten Thorsen og Sten-Erik Clausen, som har forsket på den norske ensomheten, er det personens kjønn, subjektive helse, og om man er samboer, og i jobb, som har størst betydning for om man er ensom eller ikke, uavhengig av bostedet. 
– Ensomhet er den største folkesykdommen i Norge, uttalte Grete Herlofsen i Norges Røde Kors til VG.