En rettferdig asylpolitikk

Saken om Maria Amelie har skapt stor debatt om papirløse mennesker i Norge. Hun risikerer å bli uttransportert til Russia i den nærmeste fremtid.
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Regjering står fast på sitt prinsipp om lik behandling av alle utkastelsessaker. Denne saken har engasjert det norske folket sterkt. Hvorfor akkurat Maria Amelie ble et ansikt for de rundt 18.000 papirløse i Norge, er vanskelig å si.

Men at regjeringen er fast bestemt på å gjennomføre utkastelse kan være fordi de ønsker å sende et tydelig signal i asylpolitikken: Ingen unntak fra regelen. Jens Stoltenberg sier til VG at det er rettferdig at Maria Amelie sendes ut.

Det er kommunalvalg til høsten, og da kan en lure om dette er et strategisk signal Arbeiderpartiet ønsker å sende til velgerne. Det at Ap har tapt mange velgere til Fremskrittspartiet er ingen hemmelighet. Og det er en streng asylpolitikk Frp lover sine velgere. Men hvis Ap forsøker å kapre velgere fra Frp med sin streng asylpolitikk, risikerer de samtidig å miste Ap-velgere.

Maria Amelie setter fokus på et brennbart tema: Dagens asylpolitikk straffer barn for foreldrenes handlinger.

Maria Amelie setter også fokus på et brennbart tema: Dagens asylpolitikk straffer barn for foreldrenes handlinger. Maria Amelie var en uskyldig part i en UDI-sak. Og selv om UDI mener foreldrene til Maria Amelie ikke hadde grunn til å få asyl i Norge, turte ikke de å reise tilbake av redsel for myndighetene.

Det er i dag mange barn som bor ulovlig i Norge på lik linje med Maria Amelie. Nylig sendte Politiets utlendingsenhet ut 51 irakere, blant dem barn.

Dette skaper sinne og frustrasjon hos det norske folket, som er opptatt av rettferdighet. Og uansett hva regjeringen mener, er det ikke rettferdig at Maria Amelie nå sendes ut til en uviss skjebne i et land som hun ikke har tilknytning til. Hun har vokst opp i Norge selv om hun ikke har hatt rettigheter.
Debatten handler egentlig om en rettferdig asylpolitikk i Norge.