Å snakke Frp-språk

I september startet regjeringspartiene arbeidet med å utarbeide regjeringens politiske plattform for perioden 2009-2013.
Foto: Statsministerens kontor
Både politikere i Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti deler Frps syn på flere områder, spesielt i asyl- og innvandringspolitikk. Nå er det ikke uvanlig å høre den samme retorikken som Frp-politikere bruker fra politikere i andre partier.
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Det politiske landskap i Norge har endret seg drastisk de siste årene. Det merker de som har fulgt med innvandringsdebatten. Fra å være et parti som ble hånet og ledd av har Fremskrittspartiet (Frp) nå blitt et parti som setter dagsorden i debatter. Både politikere i Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti deler Frps syn på flere områder, spesielt asyl- og innvandringspolitikk. Nå er det ikke uvanlig å høre den samme retorikken som Frp-politikere bruker fra politikere i andre partier.

Nylig uttalte Siv Jensen, formann i Frp, og Per Willy Amundsen, Frps innvandringspolitiske talsmann, i VG  at de vil gjøre det vanskeligere å bli norsk statsborger for personer som ikke deler grunnleggende norske verdier som religions- og yrtringsfrihet. Frp ønsker å bruke Frankrike som et eksempel. Der ble en mann nektet statsborgerskap fordi han tvang sin kone til å gå med burka, et heldekkende plagg.

I en kommentar i Aftenposten skrev Inger Anne Olsen nylig: “gir man Fremskrittspartiet alene skylden for frynsete holdninger, gjør man partiet urett. [Mohyeldeen] Mohammeds uttalelser har fått politikere langt inn i SV til å ville ta statsborgerskapet fra folk.”

Når folk ikke tør gå kledd som de vil fordi det kan medføre sanksjoner, undergraver vi faktisk nettopp de norske verdier vi alle er stolte av.

Hun har helt rett i det. Det er flere og flere som støtter denne type løsning: enten stikker de selv, eller så må det kunne være lov å frata dem statsborgerskap.

En slik tenkemåte viser bare at det ikke er rom for å gå mot strømmen i det norske samfunnet. Når folk ikke tør gå kledd som de vil eller ytre en mening andre ikke liker fordi det kan medføre sanksjoner som å bli fratatt statsborgerskap, undergraver vi faktisk nettopp de norske verdier vi alle, både etniske og ikke-etniske nordmenn, er stolte av.

Frp vil også forby hijab på skolen, og får støtte hos flere politikere i både Ap og SV. Om et barn bruker hijab eller ikke bruker hijab, bør være opp til foreldrene, ikke staten. Dette er et overtramp mot religionsfriheten som er sikret i den norske grunnloven.

Hvor går grensen? Hvis denne trenden fortsetter, vil vi snart få et segregert samfunn der ulike regler gjelder for etnisk nordmenn og de som har en annen etnisk opprinnelse. Selv om de er født og vokst opp i Norge, kan bli fratatt statsborgerskap. Når flere og flere politikere snakker Frp-språk, hvorfor skal vi bare kritisere nettopp Frp? Det politiske Norge trenger nye stemmer som kan tale for gjensidig respekt og likeverd i samfunnet, til tross for våre forskjeller.