Publisert: 25.04.2005

Utrop for 5 år siden: Unge innvandrere sliter på boligmarkedet

Det er ikke lett å komme seg inn på boligmarkedet i Norge hvis man er en ung innvandrer uten jobb, mener Christian Hellevang, styreleder i Leieboerforeningen.

Publisert 25.04.05 kl 08:43

Han har i den siste tiden blitt oppsøkt av unge innvandrere som er
boligløse, de har ofte mange problem på en gang: Dårlig helse, skilt,
mye gammel gjeld, arbeidsledig og bostedsløs.

Hellevang innrømmer at han har vært utrolig naiv.

– Jeg har tidligere trodd at personer som oppsøker sosialkontor i en
kommune vil få hjelp når de kan bevise at de har minimal inntekt og
bostedsløs. Jeg trodde at lov om sosiale tjenester skulle sikre at
personer uten bolig og med svært svak økonomi skulle sikres en verdig
tilværelse, men han har nå i den siste tiden sett at så ikke er
tilfelle, sier Hellevang.

Det er feigt hvis saksbehandlere skylder på kommunen ved avslag om
hjelp etter lov om sosialetjenester.

– Saksbehandlerne skal gi borgerne de rettighetene de har etter
loven, slår han fast.

Leieboerforeningen vurderer å ta kontakt med helse- og
sosialombudet i vedkommende kommuner for å sikre borgerne de
rettighetene de har etter loven.