Nesten 60 prosent av innvandrerne kom fra Europa i 2009

Finanskrisen gir økt polsk innvandring

Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa har bidratt sterkt til at antallet nykommere til Norge siste tiåret, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Bildet viser en malerbutikk i Oslo som søker etter polsktalende medarbeidere. Foto: Claudio Castello.
Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det kommer stadig flere innvandrere fra EØS-området, særlig polakker, til Norge. Forskningsleder Cecilie Øien i Fafo sier dette skyldes finanskrisen og de siste årenes innstramninger i innvandringspolitikken.

Ved siste årsskifte var det nærmere 460 000 innvandrere og 93 000
norskfødte med innvandrerforeldre i Norge, skriver SSB på sine nettsider.

Innvandrere fra Europa
utgjorde 21 800 av den totale tilveksten på 36 700 personer i 2009. I
tillegg til polakker (6 800) kom det 2 600 med bakgrunn fra Litauen og 2
300 fra Sverige. Etter Europa er Asia den verdensdelen det har
innvandret flest fra til Norge.

Krisens kraft
Cecilie
Øien, forskningsleder i Fafo, tolker de ferske SSB-tallene som en
bekreftelse på at finanskrisen har hatt ulike konsekvenser i de
europeiske landene.

Bryter opp: Polakker vil komme og bosette seg i Norge, finanskrise eller ikke. Det mener Edith Stylo fra Den Polske KlubbenFoto: Arkiv.
Foto : Ola Gjethammer

Krisen rammer fortsatt Polen ganske hardt,

– Når det gjelder Polen, ser vi at
krisen fortsatt rammer landet ganske hardt, i likhet med land som Hellas,
Irland, Portugal og Spania. Norge sees nok fortsatt på som et attraktivt
arbeidsmarked, og vi er jo på langt nær blitt like mye rammet som
landene på kontinentet, fastslår Øien.

En annen grunn til at det
kommer flere europeere hit, kan være de siste årenes innstramninger i
innvandringspolitikken.

– Vi ser at disse har fått ringvirkninger for grupper utenfor EØS-området, selv om det er vanskelig å
vite hvordan det slår ut på sikt.

Varierte
Edith Stylo, leder og talskvinne for Den Polske Klubben i
Norge, er ikke helt enig i beskrivelsen av den finansielle
situasjonen.

– Polen har en lang og kompleks utvandringshistorie,
som samtidig har hjulpet landet økonomisk. Det er 30 millioner polskættede og polske arbeidsinnvandrere i utlendighet,
og disse bidrar til en sterk pengestrøm som hjelper slekt og venner i
hjemlandet.

Hun mener det er spesielt to grupper som søker
seg utenlands.

– Vi har de enslige mennene eller menn med kone og
barn hjemme i Polen som jobber innen bygg- og anlegg. Så har vi unge i
etableringsfasen, med høy utdanning og sterke ambisjoner, som sliter med
å få seg jobb innenfor sitt fagområde. Felles for polakker som reiser
utenlands på jobbjakt, både her i Norge og andre steder, er at veldig
mange faktisk blir bofaste, finanskrise eller ikke, sier Stylo.