Norske sjefer skaper urettferdighet

Lite penger: Arbeidere fra andre land får ofte for lite i lønn.
Foto: Flickr
Utenlandske arbeidere får for dårlig lønn. Sjefene må behandle norske og innvandrere likt. Det mener Aleksandra Eriksen. Hun er daglig leder i Polish Connection. De hjelper polske arbeidere i Norge. 

Polish Connection har 5000 kunder. Mange kommer til Eriksen fordi sjefen har utnyttet dem. 
 
– Vi må forandre måten sjefene tenker på. Politikerne må også jobbe mer for rettferdig lønn til alle. Hvis ikke blir det ikke bedre for øst-europeere i Norge, sier Eriksen.

Polen ble medlem i EU i 2004. Siden det har det kommet mange polakker til Norge. Det bor over 44 000 polske innvandrere i Norge. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. De fleste kommer for  jobbe i bygg-, renholds- og hotellbransjen. 

– Mange har norsk
kontrakt. Men likevel behandler sjefene dem dårligere enn norske arbeidstakere. Mange kjenner ikke sine rettigheter, sier hun. 

Diskriminering
Polish Connection hjelper polakker med å forstå norske lover. De viktigste lovene er skatteloven, utlendingsloven og arbeidsmiljøloven. 

Dessverre skammer folk seg ikke over å utnytte polske arbeidere.

Eriksen er selv polsk. Mange nordmenn ser på polakker som billig arbeidskraft. Det er et problem, mener hun. 

– Dessverre skammer folk seg ikke over å utnytte polske arbeidere. Når jeg forteller at jeg er polsk, sier mange: “Å, så bra, jeg har en polsk dame som vasker svart hos meg. Det er veldig billig.”. Å gi dårligere lønn til folk på grunn av hvor de kommer fra er diskriminering, sier hun.

Det blir bedre med tiden

FAFO-forsker Line Eldring har jobbet med dette problemet i mange år. Det er ofte de som har bodd kort tid i Norge som føler seg diskriminert, forteller hun. Det fant hun ut da hun jobbet med rapporten “Polonia i Oslo”. Rapporten kom i 2007, og det var fem forskere som skrev den. Eldring jobber nå med en ny rapport om samme tema, som vil være klar høsten 2010. 

– Vi tror mange polakker føler seg diskriminert fordi de ikke vet hvordan ting fungerer i Norge. De som har bodd lengre tid i Norge, har oftere jobber med norske vilkår sier, sier Eldring.

Sjefer utnytter de svake

Geir Gamborg-Nielsen hjelper arbeidere som blir utnyttet. Han jobber i fagforeningen Norsk Arbeidsmandsforbund. Han er uenig i at norske sjefer ser ned på polske arbeidstakere. Men han mener at de bevisst utnytter dem som vet lite om sine rettigheter.

Gamborg mener vi kan gjøre mye for å hjelpe arbeidere fra utlandet. Det er bra at det har kommet regionale verneombud i renholds-, og restaurantbransjen, mener han. Men han mener at regjeringen må gjøre mer. For eksempel kan politikerne bestemme strengere kontroll med arbeidsplassene og gjøre det lettere for arbeidsinnvandrere å lære norsk. 

– Det må også bli strengere straffer for å bryte arbeidsmiljøloven, sier han.