Notis side 4: Innvandrere forskjellsbehandles av staten

Samfunnsviter Eileen Muller Myrdahl disputerte nylig med avhandlingen “Orientalist Knowledges at the European Periphery: Norwegian Racial Projects, 1970-2005” ved University of Minnesota, USA. Hun mener rasebegrepet fremdeles er relevant i det norske samfunnet. Et av eksemplene hennes er statens bruk av Utlendingsloven for å bekjempe tvangsekteskap. – Ungdommer vokst opp i Norge oppfattes her som […]

Kjøp abonnement eller logg inn for å lese videre!

Tidligere abonnenter: Hvis du er abonnent fra før bruker du epostadressen som brukernavn. Passordet er: utrop

Nye abonnenter: Du bruker passord og brukernavn som du registrerte abonnementet med for å logge inn.