UNE tror ikke på kurder som sier han ble utsatt for tortur etter utsendelse fra Norge

– Kurdere i Syria er ikke generelt forfulgt

Aktive opposisjonspolitikere i Syria er utsatt for omfattende kontroll og forfølgelse fra myndighetene. Men utlendingsmyndighetene tviler på at asylsøkere sendt ut fra Norge har vært utsatt for dette. 

– UDI mener at syriske kurdere ikke er utsatt for forfølgelse på generelt grunnlag i Syria, ifølge Tone Loge Tveter, assisterende avdelingsdirektør i asylavdelingen.

UDI er kjent med at politisk opposisjon og aktivitet slås hardt ned på i Syria, folk risikerer forfølgelse fra myndighetene.

– Det gjelder spesielt syriske kurdere knyttet til ulovlige partier, men risikoen for reaksjoner avhenger av hvilket parti det dreier seg om, og graden av aktivitet og aktivitetens karakter, ifølge Tveter.

Det stemmer ikke at UNHCR fraråder enhver retur av kurdere til Syria.

Hussain Sheiko fikk endelig avslag på asylsøknaden sin i 2008, Han har ifølge Paulsen ikke sendt inn noe omgjøringsanmodning til UNE som han har hatt anledning til dersom det skulle være noen ny informasjon eller omstendigheter i saken.

– Risikovurderingen av saken hans er gjort fra opplysningene som utgjorde en mulig fare for inntil to år siden og ikke eventuelle etterfølgende omstendigheter, sier Paulsen.

– Følger anbefalinger
Alle asylsøknader fra syriske kurdere blir behandlet individuelt hos UDI. De vurderer nøye hva slags politisk aktivitet som har blitt gjennomført av søkeren og i hvilken grad det er fare for forfølgelse.

UNHCR anbefaler at politisk aktive kurdere ikke returneres til Syria. UDI sier de handler i tråd med denne anbefalingen. UNE tar hensyn til sikkerhetssituasjonen for hver enkelt søker.

Vanskelig situasjon
– UNE er kjent med at menneskerettighetssituasjonen i Syria generelt er vanskelig. Men det betyr ikke at hver enkelt syrer risikerer alvorlige overgrep i Syria, sier Tom Holm Paulsen, seksjonssjef i UNE.