Få politifolk med innvandrerbakgrunn

Ny undersøkelse skal kartlegge trivsel på jobben blant minoriteter i politiet
Foto: Scanstockphoto
I de fleste av landets politidistrikter er ikke en eneste politistilling besatt av en person med innvandrerbakgrunn. I 2005 hadde hver femte innbygger i Oslo innvandrerbakgrunn, mens dette gjaldt kun 1 prosent av byens politibetjenter. Tallene viser at innvandrerbefolkningen i liten grad er integrert i politiet i Norge.

Avverget ikke blodblad tross advarsler

Til tross for etterretningsrapporter om konkrete angrepsplaner klarte ikke de norske styrkene i Maimana i Afghanistan å forhindre at 20 politimenn ble drept og skadd i rakettangrep fra Taliban. Lekkede etterretningsrapporter viser at den norske leiren i Maimana i ukene og dagene opp mot det afghanske valget i fjor fikk flere rapporter om hvordan ulike opprørsgrupper planla å sabotere valget. Rapportene beskrev hvordan opprørsledere hadde møter for å på ulike måter angripe valgavviklingen med selvmordsbombere, veibomber og raketter.

Terrortrusselen mot Europa overdrevet

Foto : NUPI

Den islamske terrortrusselen mot Europa er kraftig overdrevet, mener Nupi-rådgiver Helge Lurås (bildet).

– Generelt er den islamske terrortrusselen mot turistmål, trafikksentre og personer i Europa svært liten. Terrortrusselen fra slike grupper er blåst ut av alle proporsjoner siden 2001. Europa er i dag langt mer utsatt for terrorangrep fra interne grupper av aktivister med et klart politisk mål, for eksempel dyrevernaktivister og separatister vi ser i Nord-Irland og Spania, enn islamske ytterliggående grupper inspirert av al-Qaida og lignende, sier Lurås til dagsavisen.no.

Stabile asyltall

923 personer søkte asyl i september. Det er en liten nedgang fra måneden før. Så langt i år har det vært nær en halvering i antallet asylsøknader. Ved utgangen av september hadde UDI mottatt 7 299 asylsøknader mens det i fjor var 13 392.

Nedgangen i antallet som oppgir at de er enslige mindreårige asylsøkere har vært enda kraftigere. Totalt har det kommer 623 enslige mindreårige i år mot 1 944 på samme tid i fjor. Det er en nedgang på 68 prosent.