Satser på Groruddalen

Groruddalen er det eneste geografiske området i landet som er spesielt nevnt som satsingsområde i den såkalte Soria Moria-erklæringen.
Publisert: 14.10.2005 09:11
Latest posts by Publisert: 14.10.2005 09:11 (see all)

Dette kom fram da de rød-grønne la frem erklæringen som skal danne plattform for en regjering bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, skriver NRK Østlandssendingen.

I dokumentet står det at: “Regjeringen vil gjennomføre tiltak for områder i storbyene som har særlige utfordringer slik som Groruddalen i Oslo.” Utover dette er det ikke kjent hva satsingen innebærer.

Den nye regjeringen vil også innføre gratis kortidsbarnehage for fire- og femåringer i områder med stor innvandrerbefolkning.

Dette har tidligere vært en forsøksordning i bydel Gamle Oslo.

Målet er å få innvandrerbarn inn i barnehagen slik at de kan lære seg norsk før de begynner på skolen.

De rød-grønne vil også gi kommunene mer penger. Oslo og Akershus-kommunene får til sammen rundt en milliard kroner i økte frie inntekter.