Hvordan får jeg permanent opphold i Norge?

Du kan ikke være ute av Norge mer enn tre måneder i året før du får permanent opphold
Foto: Scanstockphoto
Rukhsana (23) spør JURK:Hei! Jeg er gift med en norsk mann og kom til Norge på grunn av han. Jeg må fornye oppholdstillatelsen hvert år. Når kan jeg få permanent opphold i Norge?

Permanent oppholdstillatelse betyr at du har rett til å være og jobbe i Norge så lenge du vil. Dette betyr at du ikke trenger å søke om ny tillatelse hvert år. Du får også bedre beskyttelse mot utvisning.

For å få permanent oppholdstillatelse må du ha vært i Norge sammenhengende i tre år. Det må være en tillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Det står ofte i brevet fra UDI om din tillatelse gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse.
 
Ikke dra på lange reiser
Du er i Norge på grunnlag av familiegjenforening. Det betyr det at du må få opphold tre år på rad med familiegjenforening for å få permanent oppholdstillatelse. Det må ikke gå tid mellom de tillatelsene du får i de tre årene. Du kan for eksempel ikke dra på lange reiser ut av Norge. Det er ikke lov til å være borte mer enn tre måneder i året eller til sammen mer enn sju måneder på tre år.

Du må også ta kurs i norsk og samfunnsfag for å få permanent oppholdstillatelse. De som har fått oppholdstillatelse for første gang etter 1. januar 2012, må ha til sammen 600 timer undervisning med norsk og samfunnsfag. De som fikk oppholdstillatelse i 2011 eller tidligere må ha 250 timer med norsk og 50 timer med samfunnsfag. Du kan ha rett til å få undervisningen gratis. Noen må betale. Men alle må ta disse timene.

Du må ta norsk- og samfunnsfagsopplæring for å få permanent oppholdstillatelse.

Søk i god tid
Husk også at det er viktig å levere ny søknad om familiegjenforening i god tid før den gamle går ut. Dette er viktig for at det ikke skal gå tid mellom tillatelsene. Det er altså viktig å søke og få tillatelse før den gamle går ut, hvis ikke får du mellomrom uten tillatelse. Det gjør at du ikke oppfyller treårskravet. Tillatelsene må være sammenhengende i tid.  

For å få mer informasjon om lover om innvandrere kan du se på UDIs hjemmeside: www.udi.no. Du kan også ringe til UDI. Telefonnummeret er 23 35 16 00.

Jegåper dette var til hjelp for deg, Rukhsana. Ta gjerne kontakt med oss igjen hvis du har flere spørsmål. JURK kan også hjelpe deg med å skrive klage til UDI.