Stor mobilisering blant norsksomaliere

Somalisk krafttak for TV-aksjonen

Norsksomaliere samarbeider tett med Flyktninghjelpen. Mange skal gå med bøsser under TV-aksjonen. Fra venstre Lul Kulmiye, informasjonsansvarlig for TV-aksjonen i Oslo og Akershus, Cecile Campos og Kassim Gabowduale.
Foto: samer abu sharkh
Norsksomaliere gjør en kjempeinnsats for å engasjere og spre kunnskap i egne miljøer om årets TV-aksjon.

Somaliere her i landet har nok aldri tidligere vært bedre informert om TV-aksjonen og hvilke prosjekter de innsamlede pengene skal gå til enn i år. En gjeng norsksomaliske frivillige har de siste månedene benyttet enhver anledning til å spre kunnskap innad i eget miljø. Under feiringen av Somalias nasjonaldag i Oslo i sommer hadde arrangørene invitert representanter for Flyktninghjelpen til å komme å informere om TV-aksjonen.

Åpen lommebok
Den engasjerte gruppen bestående av 10-11 ildsjeler har også besøkt moskeer, stått på stand og tatt telefoner til landsmenn. Hensikten har vært å få norsksomaliere til å ta imot bøssebærerne med åpne armer når de kommer på døra 24. oktober og gi så det svir. For ett år siden var gruppen med på å samle inn 25 000 kroner blant norsksomaliere til hjemlandet. Det foregår også en storstilt mobilisering i det norsksomaliske miljøet for å få så mange som mulig til å verve seg som bøssebærere.

Tok initiativ
Norsksomalierne tok selv kontakt med Flyktninghjelpen for å høre hvordan de kunne bidra. Hjelpeorganisasjonen er en av få organisasjoner som har klart å drive hjelpearbeid inne i Sør- og Sentral-Somalia de siste årene, som regnes for å være et av de farligste områdene i verden å jobbe i. Lederen for Flyktninghjelpens arbeid i Somalia og Kenya er også norsksomalier. Han heter Hassan Khaire.

De er fantastiske. Vi er utrolig glade for engasjementet deres.

– Vi synes det er veldig positivt at Flyktninghjelpen bruker kompetente norsksomaliere til å jobbe i hjemlandet, sier Kassim Gabowduale. Han er en av initiativtagerne til samarbeidet med hjelpeorganisasjonen.

På livet løs
Hvert år får mer enn 400 000 mennesker hjelp av Flyktninghjelpen i Somalia i form av husly, utdanning og utdeling av nødhjelpsartikler. En av de største oppgavene er arbeidet i verdens største flyktningleir i Dadaab. Hver dag kommer det nye flyktninger hit og det er et stort behov for husly, vann, mat og helse- og skoletilbud.

– Dersom penger fra TV-aksjonen kan bidra til at flere får skolegang, er det bra. Toaletter og sanitæranlegg i tilknytning til flyktningleirer kan bety liv eller død for mange jenter, siden de risikerer å bli voldtatt når de går på do utenfor leiren, sier Kassim Gabowduale, som er utdannet sosiolog og jobber som seniorrådgiver i Mølla kompetansesenter, som har spesialisert seg på å få flere mennesker i arbeid.

– Situasjonen i deler av Somalia er frustrerende. Det er kaos og vanskelig å få oversikt, sier Lul Kulmiye, som er tolkeutdannet og jobber som tolk.

Fantastisk gjeng
TV-aksjonen setter naturlig nok stor pris på drahjelpen fra frivillige somaliere i Norge.

– De er fantastiske. Vi er utrolig glade for engasjementet deres, sier informasjonsansvarlig for TV-aksjonen i Oslo og Akershus, Cecile Campos.

Hun synes det er viktig å få med etniske minoriteter på nasjonale dugnader av denne typen.

– Mange etniske minoriteter driver frivillig arbeid i tilknytning til barn og utdanning. De er ikke så vant til å gi penger til organisajoner. Det er nytt for dem å gi penger på denne måten, sier Cecile Campos.

FAKTABOKS:

TV-aksjonen

Midlene fra årets TV-aksjon skal gå til Flyktninghjelpen, som hjelper mennesker på flukt fra krig og konflikt.

43 millioner mennesker er i dag på flukt verden over. Halvparten av disse er barn og ungdom.

Flyktninghjelpen er en norsk organisasjon med 2600 ansatte som driver leirer, deler ut mat og nødhjelpsutstyr, gir husly, utdanning og fri rettshjelp.

Pengene skal brukes i Afghanistan, Colombia, Kongo, Pakistan, Palestina, Somalia og Sudan.

Dronning Sonja er TV-aksjonens høye beskytter.