- Latin-Amerikanske medier har en agenda mot velferdsreformer

Velferd til alle i El Salvador

Optimister: Latin-Amerika trenge et godt utbygd velferdssystem, og forandring er mulig, mener Ana Franco Escobar og Arely Cartagena, begge fra El Salvador
Foto: Uzma Rana
Unge latinamerikanere er på Norgesbesøk for å lære om velferdssytemet vårt. De har et håp om at gratis skolegang og helsehjelp skal bli tilgjengelig for alle i hjemlandet El Salvador.

Ana Franco Escobar fra organisasjonen CORDES og Arely Cartagena fra organisasjonen CRIPDES er på Norgesbesøk i regi av Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).

Utvekslingen gjennom LAG varer i tre måneder. En sentral oppgave for de to jentene er opplysningsarbeid. De har reist rundt og holdt foredrag på videregående skoler om situasjonen i hjemlandet sitt, lille El Salvador. I tillegg har de hatt møter med en del norske organisasjoner.

Handlingsrom
Escobar og Cartagena er fornøyde med muligheten de har fått til å spre kunnskap om Latin-Amerika. Aktiviteten var ekstra hektisk fra mandag 27. september, da den årlige Latin-Amerika-uka begynte rundt omkring i storbyene i landet.

Balansert informasjon om Latin-Amerika er mangelvare i dag.

– Jeg jobber i en organisasjon som har som mål å styrke lokalbefolkningen på landsbygda, forteller Ana Franco Escobar.

Organisasjonen jobber med å utvide handlingsrommet på alle nivå for den marginaliserte landsbybefolkningen. De sysselsetter unge gjennom kreativ og fysisk aktivitet, bidrar med hjelp til småprodusenter i landsbyene og har tiltak for kvinner og barn.

Velferdssystem
– Vi vil gjerne se den tryggheten folk har i Norge i El Salvador også, sier Escobar. Her er det gratis skole, gratis helse og uendelige muligheter, mener hun.

Å få til endringer i Latin-Amerika vil ta tid, men hun tror at forholdene vil bedre seg sakte, men sikkert.

– Kanskje det vil ta tjue år, eller kanskje enda mye mer.

Økte skatter på alkohol er et eksempel på hvordan staten kan få mer penger i kassen, mener hun.

Gjennom nåløyet
El Salvador har i dag gratis utdanning for alle frem til niende klasse. Men fremdeles er det de rike og priviligerte som har lettest tilgang til høyere utdanning i landet.

– I El Salvador er det kun ett offentlig universitet og det ligger hovedstaden, forteller Arely Cartagena. Universitetet har riktignok “filialer” i tre fylker, fortsetter hun.

Hver år er det 100 000 søkere, men kun ti prosent får plass. Og for folk som kommer fra landsbygda, er privat universitet altfor dyrt.

– Det koster 60 dollar i måneden, og det har ikke en fattig familie råd til.

Cartagena forteller at opptaksprøvene er vanskelige, og eliten ligger foran fordi de har gått på private skoler.

Bevisstgjøring
– Vi er glad for at vi får denne muligheten til å komme til Norge, men hjemme i El Salvador er situasjonen vanskelig nå, sier hun.

Etter finanskrisen ble en del internasjonal støtte redusert. Og det er fremdeles store sosiale problemer, som de frivillige organisasjonene ikke kan løse alene. Organisasjonen til Cartagena støtter bedrifter i oppstartsfasen, men etter det må de klare seg selv.

– Mange har det veldig tøft, sier hun.

– Vi jobber med bevisstgjøring og det gir folk selvtillit og håp. Det vi bidrar med, er ikke alltid synlig og det kan virke minimalt, men det betyr veldig mye for folket, mener Cartagena.

Latin-Amerika-uka
Hvert år har LAG ett bestemt tema for det ukelange arrangementet Latin-Amerika-uka.

– I år har vi valgt å fokusere på utvikling av velferdsstater i Latin-Amerika, forteller Kjersti Kanestrøm Lie, sør-nordkoordinator for LAG.

Lie mener det ikke er så radikalt som det kan høres ut å ta til orde for velferdspolitikk i Latin-amerikanske land.

– Mange av reformene som gjennomføres i Latin-Amerika er mindre radikale enn dem vi har gjennomført i Norge, sier Lie.

Likevel møter velferdsreformer ofte massiv kritikk i latin-amerikanske medier, som i stor grad er private og gjerne fungerer som talerør for private interesser. Norske og vestlige medier har for lite kunnskap om Latin-Amerika framstiller ofte det som skjer på kontinentet unyansert, mener hun.

– Vi ønsker å nyansere medienes bilde av denne verdensdelen, og i det hele tatt gi informasjon om kontinentet. Balansert informasjon er mangelvare i dag. Utvekslingsprogrammet er en del av dette, sier Lie.

– Vi har mye å lære av folk som Escobar og Cartagena, men deres og lignende stemmer blir sjelden hørt, mener Lie.

Fakta:

El Salvador

Det minste og tettest befolkede landet i Mellom-Amerika. Landet har cirka 5,7 millioner innbyggere fordelt på 21 000 km2, som er litt mindre enn arealet til Nord-Trøndelag fylke. Hovedstaden er San Salvador, som også er republikkens største by.

En tolvårig borgerkrig som kostet 75 000 menneskeliv, ble avsluttet i 1992, da regjeringen og geriljaen undertegnet en fredsavtale som la opp til militære, sosiale og politiske reformer.

Fakta 2:

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)

LAG er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon, som jobber for å spre informasjon om forholdene i Latin-Amerika. LAG støtter arbeidet med å finne alternativer til markedsliberalismen, følge opp demokratiserings- og fredsprosesser, og arbeide for grunnleggende menneskerettigheter.

LAG har hatt sør-nordutveksling siden 2005 og brigader siden 1980.

Kilde: www.latin-amerikagruppene.no