Menn og gutter med minoritetsbakgrunn – en ressurs i Norge!

0Shares

Vi vil samle engasjerte menn og gutter med minoritetsbakgrunn fra hele Norge for å dele erfaringer, tanker og ideer på Håndverkeren konferansesenter i Oslo tirsdag 2.november kl 10-15.

Konferansen vil sette fokus på hvilke ressurser menn og gutter med
minoritetsbakgrunn er i dagens Norge. Hvordan du med dine ressurser, ideer og erfaringer kan bidra til å mobilisere andre gutter og menn til å synliggjøre hva dere betyr for å skape et bedre Norge.

Vi kan tilby et spennende program og deltakere fra hele Norge og fra Sverige. Målet er gode dialoger menn imellom. Dette er en anledning for deg til å møte andre engasjerte menn og til å knytte nye kontakter og nettverk.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken kommer – kommer du?

For å sikre deltakelse fra de ulike regionene, er det satt av midler til reisestipend. Reform – ressurssenter for menn vil svare på spørsmål og ta imot søknader.

Ditt bidrag er viktig for et likestilt og mangfoldig samfunn – hev din stemme og gjør dine tanker hørt! Endelig invitasjon med program vil følge snarlig, følg med på www.reform.no.

Hjertelig velkommen ønsker arrangørene