Latin-Amerika, Sørøst-Asia og Afrika mest utsatt i nedgangstider

Finanskrisen stopper ikke pengeoverføringer

Overføringer tatt seg opp igjen: finanskrisen senket antallet pengeoverføringer fra innvandrere til hjemlandet i løpet av 2009. Nå i 2010 og for neste år ser det ut til at de igjen vil øke.
Foto: Flickr.com
Pengeoverføringer fra innvandrere til deres tidligere hjemland vil øke med henholdsvis seks og syv prosent i 2010  og 2011, ifølge tall fra Verdensbanken.

Offisielt registrerte pengeoverføringer fra rikere til fattigere land har i år steget med seks prosent og forventes å stige enda et hakk i 2011

Siden finankrisen startet, har det vært en markant nedgang i pengeoverføringer på verdensbasis. I 2008 ble det overført 336 milliarder USD. Et år senere var tallet kun 316 milliarder USD, viser rapporten «Migration & Development Brief» fra Verdensbanken.

Ulike globale trender
Ifølge rapporten har spesielt Latin-Amerika, Sørøst-Asia og Afrika vært rammet av nedgangen. Mye tyder på at trenden er den samme i Norge.

Forsker ved PRIO, Marta Bivand Erdal: vi ser andre forhold enn bare finanskrisen som påvirker innvandreres pengeoverføringer til hjemlandet.
Foto : prio.no

I år knyttes det spesielt store forventninger til pakistaneres bidrag i etterkant av flommen.

– Likevel er det spesielt migranter i USA og i andre land som har fått problemer på grunn av finanskrisen. Det er nok mye av forklaringen på de reduserte overføringene, sier Marta Bivand Erdal, forsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO).

Ulike situasjoner
Erdal har siden 2007 jobbet i et forskningsprosjekt som særlig ser på forholdene for Somalia og Pakistan. Hun hevder at andre forhold spiller inn enn bare finanskrisen.

– Forventninger om og behov for pengeoverføringer varierer fra land til land. Vi ser at det er vesentlige forskjeller på konfliktrammede land og land som er mer stabile. Somaliere i Norge har for eksempel ofte slektninger i flyktningleirer i Kenya eller andre steder. Når disse trenger hjelp, er dette noe de fleste føler de må prioritere. Og i år knyttes det spesielt store forventninger til pakistaneres bidrag i etterkant av flommen.

Ifølge Verdensbanken gjør land som mottar mest pengeoverføringer det svakest på FNs utviklingsindeks. Hva kan være årsakene?

– Når det gjelder Pakistan, virker det ikke som dette stemmer. Det er alltid flere forklaringer på hvorfor land går opp eller ned på slike rankinger. Men overføringer fra migranter kan ikke brukes som eneste forklaring selv om det er klart at det kan spille en rolle, særlig i land hvor overføringene utgjør en stor del av bruttonasjonalproduktet, sier Erdal.