– Oslo segregeres

Over 6.000 nordmenn har flyttet fra Groruddalen og Søndre Nordstrand de siste tre årene. Samtidig har innvandrerbefolkningen økt med om lag det dobbelte, i underkant av 11.000, ifølge et notat fra Human Rights Service (HRS). Fortsetter utviklingen er nordmenn i minoritet i disse bydelene i 2015.

– Nordmenn kan bli i mindretall i disse bydelene om fem år, mener HRS.

I et notat med navnet “Oslo segregeres raskt” hevder HRS at Oslo segregeres svært raskt.

– I Groruddalen og på Søndre Nordstrand utgjør innvandrerbefolkningen nå 43,1 prosent. Med dagens vekst vil nordmenn bli en minoritet i disse bydelene i 2015. Minoriteten skal da integrere majoriteten, ifølge HRS.

Videre heter det:

– Den demografiske endringen ser vi også på fødselsratene. I eksempelvis bydel Stovner hadde 70 prosent av barna født i 2009 utenlandsfødt mor. 96 prosent av disse mødrene var ikke-vestlig.

Les hele notatet: HRS-notat 1-2010: Oslo segregeres raskt (pdf)