Norsk organisasjon jobber med bevisstgjøring i flere afrikanske land

Ny type apartheid i Afrika

 
I mange afrikanske land påstås det at homofili ikke eksisterer. Afrikanske homofile føler at det fortsatt eksisterer apartheid i Afrika – apartheid mot homofili.

Cameron Anzio Jacobs (bildet) er student på Witwaterstrand University i Johannesburg i Sør-Afrika. Han er aktiv i flere organisasjoner som jobber for homofiles rettigheter og er leder i Kaleidoscope, en regional organisasjon for skeive ungdommer i Sør-Afrika.

– Mange steder på vårt kontinent er homoseksualitet forbundet med et kulturelt stigma. Heterofili er normalen og det påvirker hvordan homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LHBT) oppfattes, sier Jacobs.

Det er ifølge den unge aktivisten vanskelig å nå ut til folk med et budskap om aksept. Han mener en massiv holdningsendring må til for å få bukt med overgrep mot denne gruppen.

Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LHBT) er kriminalisert i 80 land i verden, derfor fratas mange sin mulighet til utdanning, fortelle nestleder Anette Remme, i SAIH.
Foto : SAIH.no

Mangel på kunnskap om homofili er et stort problem. Mange tror for eksempel at homofili er ensbetydende med pedofili.

– Jeg har selv hatt mange negative erfaringer med fordommer både generelt i samfunnet og innad i min egen familie, sier Jacobs.

Tror homofili er pedofili
– Mangel på kunnskap om homofili er et stort problem. Mange tror for eksempel at homofili er ensbetydende med pedofili, sier han.

Unge støtes ut fra samfunnet og familien på grunn av sin legning. Antall selvmord og selvmordsforsøk ligger langt over gjennomsnittet, forteller Jacobs.

– Vi har derfor kampanjer for å utdanne folk både på subtile og konfronterende måter.

Én metode er å fortelle om konkrete hendelser og historier slik at folk kan få en bedre forståelse om hva slags liv unge homofile lever. Cameron Anzio Jacobs mener slik informasjon er viktig for å motvirke fordommer.

– Vi har familie, venner, jobber og sosialt liv som andre mennesker. Vi er her, og vi er skeive, det blir folk etter hvert nødt til å akseptere, sier Jacobs.

Kriminalisert i 80 land
”Stopp seksuell apartheid” er navnet på kampanjen til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) om skeive ungdommers rett til utdanning. SAIH fikk i juni 250 000 kroner i støtte fra utenriksdepartementet for å støtte arbeid for skeives rettigheter i Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe. Pengene brukes til å styrke informasjonen som gis om homofiles rettigheter i skolen og i samfunnet generelt. Kampanjen har også som mål å styrke skeive ungdommers vern mot diskriminering og vold.

– 80 land i verden kriminaliserer. Mange unge fratas sin mulighet til utdanning, forteller Anette Remme, nestleder i SAIH.

Hun minner om at det er store forskjeller fra land til land i Afrika.

– I Zimbabwe og Zambia er homofile handlinger kriminalisert, og det blir påstått at homofili ikke eksisterer. I Sør-Afrika er dette en synlig gruppe, men mange blir utsatt for trakassering eller vold, sier hun.  

“Uafrikansk”
Lovgivning som kriminaliserer, skaper diskriminering og misoppfatninger, mener hun.

– Du hører ofte folk si at homofili er «uafrikansk», men det stemmer ikke. Flere kilder beviser at homofili har eksistert i Afrika i lang tid, og at fobien begynte å vokse da kriminaliseringen kom i kolonitiden, hevder Remme.

Afrikanske politikere bruker mangelen på kunnskap til sin fordel og sprer selv misoppfatninger, som at homofili er en trussel mot familieverdier, forteller Remme.

Fakta:
I over 80 land i verden er homoseksualitet ulovlig, og i sju land er det dødsstraff. I både Zambia og Zimbabwe er det kriminelt å ha seksuell omgang med en av samme kjønn, og homofobe holdninger er utbredt. Lovgivningen mot homofili ble innført av kolonimaktene på 1800- og 1900-tallet.

Sør-Afrika er et av få land med en lovgivning som beskytter mot diskriminering og sidestiller homofilt og heterofilt ekteskap. Til tross for dette er homofobe holdninger vanlige og skeive opplever grov vold og diskriminering.