De jobber for at innvandrere skal få bedre tenner

 
Foto: Bjarte Brask Eriksen
Mange innvandrere har hull i tennene. Derfor jobber tannleger i Hordaland med å bli flinkere til å hjelpe innvandrere.

– Innvandrerbarn har tre ganger så mange hull i tennene som norske barn. I Oslo har ni av ti innvandrerbarn hull i tennene.

Det sier Ingfrid Brattabø. Hun jobber i den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland. Det er Hordaland fylkeskommune som skriver om saken på sine hjemmesider.

Brattabø holdt foredrag på konferansen «I samme båt» i Bergen. Konferansen varte fra 18. til 19. november. Det var IMDi som arrangerte konferansen.

Kurs

– Vi skal holde kurs alle de 350 som jobber i den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland. Der skal de lære hvordan de bedre kan hjelpe innvandrere, sier Brattabø.

I Oslo har ni av ti innvandrerbarn hull i tennene.

Brattabø forteller at de har laget en avtale mellom statlige asylmottak og de offentlige tannklinikkene. Hvert mottak skal ha en kontaktperson som er ansvarlig for å samarbeide med tannklinikken.

De har også laget et skjema. Der kan de ansatte på mottaket skrive inn informasjon om pasienten. For å hjelpe innvandrere er det viktig å vite hvilket språk de snakker, om de trenger tolk og hvilke sykdommer de har, forklarer hun.

Ti språk
For å informere innvandrere om tannhelse har tannhelsetjenesten laget en brosjyre på ti språk med kort og lettlest tekst. Nå lager de også en ny brosjyre. Den skal gå til asylsøkere og innvandrere som søker jobb.

Spørsmål til artikkelen:

4. Hvor var konferansen «I samme båt»?

5. Hvor mange språk er brosjyrene til tannhelsetjenesten i Hordaland på?

Spørsmål til artikkelen “Kan jeg leie…”

6. Hvor lenge har du rett til fremleie?

Svar:

4. Konferansen var i Bergen

5. Ti språk

6. Du har rett til fremleie i to år til sammen.